Hvis du er over 18 år og måske har en psykisk lidelse, kan du blive henvist til Udredningsteamet i Psykiatriens Hus i Silkeborg.

Om teamet

Du kan blive henvist til Psykiatriens Hus i Silkeborg, hvis:

 • du er over 18 år
 • har symptomer på en psykisk diagnose
 • bor i Silkeborg Kommune.

Som det første vil du oftest komme til en afklarende samtale i Udredningsteamet.

Du kan læse mere om psykiske lidelser hos voksne her.

For at blive udredt hos os, skal du have en henvisning fra enten:

 • Din egen læge
 • Et andet sted i psykiatrien.

Dit forløb hos os er uden indlæggelse. Du bliver indkaldt til samtaler i Silkeborg.

Når du kommer ind til os, vil du møde:

 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Psykologer
 • Lægesekretærer.

Dit besøg

Når du har fået en henvisning, indkalder vi dig til en indledende samtale. Du modtager indkaldelsesbrevet i din e-Boks.

Til den indledende samtale taler vi bl.a. om:

 • hvordan du har det, og hvilke symptomer du oplever
 • dit forløb op til, at du er blevet henvist til os
 • dine sociale forhold, f.eks. din bolig- og familiesituation
 • evt. tidligere behandling.

Du vil for det meste komme til at tale med en sygeplejerske. Samtalen tager mellem 45-60 minutter.

Vi anbefaler, at du har en pårørende med. Det kan f.eks. være et familiemedlem, en ven eller en anden person tæt på dig. Dine pårørende kan:

 • bidrage med oplysninger
 • hjælpe dig med at huske, hvad der er blevet talt om.

Din behandler vurderer ud fra samtalen, om der er behov for yderligere udredning.

Afsluttende samtale og videre forløb

Vi indkalder dig til en samtale, når vi er færdige med at undersøge dig. Her taler vi om:

 • hvad vi har fundet ud af i undersøgelserne
 • evt. diagnose
 • evt. behandling hos et andet team i psykiatrien.

Det er ikke sikkert, at vi kan tilbyde dig et forløb. Det er som regel fordi, et andet tilbud er mere relevant for dig. Det kan f.eks være hos:

 • En privatpraktiserende psykolog/psykiater
 • Egen læge
 • Et kommunalt tilbud.

Vi vejleder dig om dit videre forløb, uanset om du skal i behandling i psykiatrien eller et andet sted.

Patientvejledninger

I klinikken har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner. 

Til pårørende

Som pårørende kan du være en vigtig person. Vi vil derfor gerne samarbejde med dig. Du kan være en støtte, og du kan fortælle os:

 • hvordan patienten plejer at være, når vedkommende har det godt
 • forløbet op til, at patienten har fået en henvisning til os
 • særlige forhold i patientens opvækst, som vi skal være opmærksomme på.

Vi kan kun inddrage dig i behandlingen, hvis patienten giver samtykke til det. Hvis der ikke er samtykke, vil vi stadig gerne hjælpe og rådgive dig som pårørende på et generelt plan.

Læs mere om psykiatriens tilbud og informationer til pårørende her.

Kontakt

Telefon

7847 5800

Telefontid

Mandag-torsdag: Kl. 8-15

Fredag: Kl. 8-14

Send mail via borger.dk

Adresse

Udredningsteam

Psykiatriens Hus

Falkevej 5

8600 Silkeborg

Akut hjælp

Se hvem du kan kontakte, hvis du har akut brug for hjælp