Autisme er en medfødt forstyrrelse i hjernen. Den påvirker blandt andet sprog og socialt samspil.

Samtale med behandler i psykiatrien

Her kan du læse om autisme hos børn og unge. 

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling står for hjælpen til børn og unge med autisme i Region Midtjylland.

Hvad er autisme?

Autisme er en type udviklingsforstyrrelse. Den ses både hos børn, unge og voksne. Hvis man har autisme, sanser og oplever man verden anderledes end de fleste andre. Det betyder fx, at man har sværere ved at forstå og indgå i sociale sammenhænge.

Autisme er karakteriseret ved:

  1. Vanskeligheder med gensidigt socialt samspil
  2. Afvigelser og begrænsninger i kommunikationen
  3. Tendens til særlig adfærd og interesser, som er præget af rutiner, gentagelser, særlige interesseområder og/eller bevægemønstre.

Hvor almindeligt er autisme?

Et spektrum

Video: Autisme hos børn - i skolen

Video om at have autisme i skolen

Video om en hverdagssituation og hvordan den kan blive opfattet af et barn med autisme.

Videoen er produceret af Autismeforeningen i 2011 (åbner via Youtube).

 

Forskellige diagnoser

Hvad skyldes autisme?

Autismespektrumforstyrrelser skyldes en anderledes udvikling i hjernen.  Årsagerne er fortsat usikre. Formentlig er der tale om arvelige faktorer. De har, måske i kombination med påvirkninger under graviditet og fødsel, betydning for, om man udvikler en autismespektrumforstyrrelse.

Tekst på denne side er opdateret marts 2022(version 1.03).

Senest revideret af: Sanne Lemcke, forskningssygeplejerske ved  Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling.

Direkte link til denne side: www.aut1.ps.rm.dk