Du kan blive undersøgt for ADHD i børne- og ungdomspsykiatrien. Her vil en behandler tale med både dig og dine forældre.

Sådan bliver du henvist

Hvem kan henvise dig?

Kontakt din egen læge, hvis du har symptomer på psykisk sygdom. Din læge vil vurdere, om du skal have en henvisning til Psykiatrien i Region Midtjylland.

Lægevagten, privatpraktiserende psykiater eller fagfolk i kommunen (fx PPR – Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) kan også henvise til behandling i psykiatrien.

Hvis du bliver henvist

Når vi modtager din henvisning, vil vi vurdere, om du er i målgruppen for undersøgelse (udredning) eller behandling i Psykiatrien i Region Midtjylland. Hvis du er i målgruppen, vil du blive indkaldt til en samtale. Du får indkaldelsen med Digital Post.

Hvis du ikke er i målgruppen, får både du og den, der har henvist dig (fx egen læge), besked. Vi anbefaler, at du herefter tager kontakt til egen læge for at høre, hvilke andre tilbud og behandlingsmuligheder der kan være relevante for dig.

Venterum Skejby

Sådan stilles diagnosen

Samtale og undersøgelse

Der findes ikke en simpel test, som kan afgøre, om du har ADHD eller ADD. En diagnose kan kun stilles af en psykiater. Psykiateren vil foretage flere samtaler og undersøgelser.

For at få diagnosen skal vanskelighederne påvirke dig så meget, at du ikke trives. Der kan være mange grunde til, at man ikke trives. Det kræver derfor en grundig undersøgelse af dig og dine omgivelser for at udelukke andre grunde til, at du ikke har det godt.

En samlet vurdering

I undersøgelsen taler I blandt andet om dit helbred, og hvordan du har det i din familie og i skolen. Da ADHD er medfødt, spørger psykiateren også til din opvækst. Både du og dine pårørende vil blive spurgt herom.

Vanskelighederne ved ADHD/ADD kan påvirke mange forskellige situationer. Derfor indhenter din psykiater også oplysninger fra din skole/uddannelse og evt. fritidsinstitutioner. Den endelige diagnose stilles på baggrund af psykiaterens samlede vurdering.

Åbner i nyt vindue via YouTube.

Video: Hvordan undersøger man for ADHD?

I denne video kan du møde Lærke, der skal undersøges for ADHD. Lærke og hendes forældre taler med psykiater Jakob Ørnberg.

Videoen er produceret af ADHD-foreningen i 2015. 

Ledsagesygdomme

Indlæringsvanskeligheder

Mange med ADHD/ADD har problemer med indlæring. Det kan give dem faglige problemer i skolen. De kan eksempelvis være ordblinde eller have svært ved at forstå opgaver med mange detaljer.

Tristhed og depression

Tendens til tristhed og egentlig depression ses hos mange børn og unge med ADHD/ADD. Det gælder især, hvis de ikke får behandling og relevant støtte for deres vanskeligheder.

Angst

Angst ses også oftere hos børn og unge med ADHD/ADD. Når barnet eller den unge får den rette behandling for ADHD/ADD, vil angsten ofte mindskes. Nogle gange kræver angst dog en selvstændig behandling.

OCD, tics og autisme

Andre psykiske vanskeligheder som OCD, tics og autisme ses oftere blandt børn og unge, der har ADHD/ADD.

Video: Julius har ADHD

Julius har ADHD, Tourette og tics

Video med Julius om ADHD
Åbner i nyt vindue via Youtube.

I videoen her kan du møde Julius på 12 år, der har ADHD, tourettes og tics. Og så er han vild med parkour, ridning og springgymnastik.

Videoen er produceret af ADHD-foreningen i 2011.

Tekst på denne side er opdateret januar 2022 (version 1.03).

Senest revideret af: Overlæge Per Hove Thomsen fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien.

Direkte link til vores information om ADHD hos børn og unge: www.adhd1.ps.rm.dk