Hjælp og gode råd til dig, der er pårørende til et barn med autisme.

Gode råd til dig, der er pårørende

Som forældre er det vigtigt, at I indstiller jer på, at I har et barn med særlige behov. I er som forældre en meget vigtig del af behandlingen. Det er I, fordi I kender jeres barn og dets vanskeligheder bedst. Børn med autismespektrumforstyrrelser har brug for særlig støtte for at udvikle sig og blive selvhjulpne.

Det er krævende at være forælder til et barn med autismespektrumforstyrrelse. Tag derfor imod hjælp og støtte fra netværket. I kan som familie også have brug for ekstra støtte og aflastning fra kommunen.

Gode råd til forældre:

  • Søg viden om autismespektrumforstyrrelser
  • Deltag i psykoedukation og kurser
  • Spørg, hvis der er noget, du ikke forstår
  • Tag imod hjælp og aflastning
  • Vær særlig opmærksom på  eventuelle søskendes behov og reaktioner
  • Indgå i fællesskaber med andre. Flere patient- og pårørendeforeninger arrangerer grupper for forældre.

Vi blev ved med at behandle hende som et normalt barn, men det skulle vi slet ikke. Hun kunne ikke forstå, hvad vi ville have hende til. Først da vi fik diagnosen forstod vi, at hun er et anderledes barn og skal behandles anderledes.
Helene og Søren, forældre til Alberte på 8 år, der har autisme

Særligt for søskende

Har din søster eller bror en psykisk sygdom?

- så tag et kig på vores side om at være barn i en familie med psykisk sygdom. Her er vigtig viden og gode råd til dig, der har en søskende med en psykisk sygdom.

Foreninger og tilbud til børn og unge

Mindhelper - guider unge gennem hårde tider

Råd og vejledning til unge mellem 13-20 år
www.mindhelper.dk


Snak om det

Inspiration til snak med børn om sindet og psykiske lidelser
www.snakomdet.dk 


Som andre - når mor eller far har en psykisk lidelse

www.somandre.dk


En som mig - når søskende eller forældre har en psykisk sygdom

For unge mellem 12-17 år.
Ensommig.net


Headspace

Rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12-25 år
www.headspace.dk

Temaaftener

Kom til temaaften

PsykInfo Midt (Psykiatriens Informationscenter i Region Midtjylland) afholder løbende temaaftener i Region Midtjylland.

Til hver temaaften bliver der sat fokus på en psykisk sygdom eller problemstilling. Du kan opleve både et personligt og et fagligt oplæg, og der er altid mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne. 

Temaaftener i Region Midtjylland

Foreninger

Landsforeningen Autisme

Landsforeningen Autisme er stiftet af forældre til børn med autisme. De tilbyder kurser og rådgivning til pårørende. Du kan læse mere om deres forskellige tilbud på deres hjemmeside

Foreninger for pårørende

Bedre Psykiatri

Bedre Psykiatri er en landsforening for pårørende. De tilbyder både telefonisk og online rådgivning.

Landsforeningen SIND

SIND er en landsforening for psykisk sygdom. Foreningen står blandt andet for undervisning til pårørende og rådgivning. Du kan læse mere om deres tilbud til pårørende her.

Psykiatrifonden

Psykiatrifonden tilbyder kurser og rådgivning - både til brugere af psykiatrien og deres pårørende.

Podcast

Når diagnosen rammer

I denne podcast kan du høre Diana og hendes søn Bastian fortælle om, hvordan autisme påvirker deres dagligdag. Du kan høre podcasten her.

Podcasten er produceret af Landsforeningen for Autisme i 2019.

 

Rådgivningstelefonen

Den Psykiatriske Rådgivningstelefon

Du kan døgnet rundt ringe anonymt til Psykiatrisk Rådgivningstelefon og få rådgivning på 78 47 04 70. Her sidder psykiatriske medarbejdere, der kan give dig vejledning.

Rådgiverne kan ikke yde behandling og du kan ikke blive indlagt via Rådgivningstelefonen.

Tekst på denne side er opdateret marts 2022(version 1.03).

Senest revideret af: Sanne Lemcke, forskningssygeplejerske ved  Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling.