Hjælp og gode råd til dig, der er pårørende til et barn med ADHD.

Venterum Skejby pårørende

Gode råd til dig, der er pårørende

Som pårørende er det vigtigt at sætte sig ind i, hvad det vil sige at have problemer med at holde opmærksomheden. Der kan være mange udfordringer ved at være pårørende til et barn eller en ung med ADHD. I skal både kunne være rummelige og samtidig sætte tydelige rammer for jeres barn.

Mange forældre kan føle sig skamfulde og opleve, at de ikke slår til. Det er vigtigt at gøre sig klart, at der ikke er en perfekt opskrift på, hvordan I skal være som forældre til et barn med ADHD eller ADD. I dag findes der mange kurser og grupper, hvor man har mulighed for at få vejledning og udveksle erfaringer med andre familier.

Det var en stor hjælp at få sat et navn på vores drengs vanskeligheder. Vi har fået mange gode råd til, hvordan vi bedre kan støtte ham i hverdagen.

Hvad kan du som pårørende gøre for dig selv?

Deltag i behandlingstilbud

Du kan få en større forståelse for ADHD, hvis du deltager i undervisning (psykoedukation) sammen med dit barn. Det dæmper ofte følelsen af ikke at slå til, som mange har.

Søg hjælp

Du kan også få hjælp til at håndtere de daglige udfordringer i hjemmet på den bedste måde. Du kan melde dig ind i en patient- og pårørendeforening, fx ADHD-foreningen eller SIND’s pårørenderådgivning. Foreningerne afholder møder og kurser og har telefonrådgivning.

Tænk på dig selv

Det er også vigtigt, at du giver dig selv lov til at pleje dine egne behov. Du kan ikke have overskud til at hjælpe og være den ansvarlige hele tiden. Måske kan jeres familie have behov for at få ekstra støtte fra kommunen? Det kan kontaktpersonen i psykiatrien som regel hjælpe med.

Vær opmærksom på, om du er overbelastet

Hvis du udvikler udtalt angst eller depressive symptomer, bør du opsøge din egen læge for at få hjælp og støtte. I nogle tilfælde er det muligt at få en henvisning til praktiserende psykolog med sygesikringstilbud.

Vær opmærksom på søskende

Hvis barnet/den unge med ADHD/ADD har søskende, kræver det særlig opmærksomhed på deres behov og reaktioner.

Hvad kan du som pårørende gøre for at hjælpe barnet/den unge med ADHD?

Støt op om behandlingen

  • Det vigtigste er at have viden om sygdommen og behandlingen
  • Det er en god idé regelmæssigt at deltage i samtaler med kontaktpersonen i psykiatrien.

Skab struktur i dagligdagen

  • Hjælp den unge med at planlægge og igangsætte konkrete gøremål
  • Støt den unge i at åbne e-mails og forholde sig til indholdet
  • Støt i den unge i at holde styr på sin økonomi
  • Gentag vigtige informationer. Skriv dem evt. ned
  • Hjælp jeres barn med at opretholde en stabil døgnrytme. I kan bl.a. gøre brug af tekniske hjælpemidler som kalendere, mobiltelefoner og ugeplaner.

Hjælp med at bevare håbet

  • Undgå skæld ud. Al forskning peger på, at det ikke kan få nogen til at ændre adfærd
  • Ros og beløn god opførsel.
Da vores datter fik diagnosen ADHD, var det tydeligt for os, at vi skulle tænke meget mere over, hvordan vi opdrager og hjælper hende. Vi er blevet klar over, at de ting hun gør, ikke altid er med vilje.

Søg støtte hos kommunen

Du kan søge støtte og rådgivning hos din kommune. Det er f.eks. gennem kommunen, at du kan søge om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, pædagogisk støtte i hjemmet som familiebehandling eller kontaktperson til dit barn.

På borger.dk kan du læse mere om dine muligheder for støtte. Her finder du også ansøgningsskemaer og kontaktinformation på din kommune.

Særligt for søskende

Har din søster eller bror en psykisk sygdom?

Så tag et kig på vores side om at være barn i en familie med psykisk sygdom. Her er vigtig viden og gode råd til dig, der har en søskende med en psykisk sygdom.

Søskendeliv med ADHD

Det er ikke altid nemt at være søskende til et barn med ADHD eller ADD. Derfor har ADHD-foreningen samlet en række gode råd til, hvordan man som forælder bedst kan støtte søskende til et barn med ADHD. 

Kurser for søskende

ADHD-foreningen tilbyder med jævne mellemrum kurser for søskende. Se om der er et aktuelt kursus for søskende her.

ADHD-foreningen

ADHD-foreningen tilbyder rådgivning og støtte til børn og voksne med ADHD og deres pårørende.

Læs mere på ADHD-foreningens hjemmeside.

Landsdækkende foreninger

Foreninger og tilbud til børn og unge

Mindhelper - guider unge gennem hårde tider

Råd og vejledning til unge mellem 13-20 år
mindhelper.dk

Snak om det

Inspiration til snak med børn om sindet og psykiske lidelser
snakomdet.dk

Headspace

Rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12-25 år
headspace.dk

BørneTelefonen

Rådgivningstilbud til børn. Man kan ringe, skrive eller chatte med BørneTelefonen.
bornetelefonen.dk 
Telefon: 116 111

Foreninger for pårørende

Bedre Psykiatri

Bedre Psykiatri er en landsforening for pårørende. De tilbyder både telefonisk og online rådgivning.

Landsforeningen SIND

SIND er en landsforening for psykisk sygdom. Foreningen står blandt andet for undervisning til pårørende og rådgivning. Du kan læse mere om deres tilbud til pårørende her.

Psykiatrifonden

Psykiatrifonden tilbyder kurser og rådgivning - både til brugere af psykiatrien og deres pårørende.

Temaaftener

Kom til temaaften

PsykInfo Midt (Psykiatriens Informationscenter i Region Midtjylland) afholder løbende temaaftener i Region Midtjylland.

Til hver temaaften bliver der sat fokus på en psykisk sygdom eller problemstilling. Du kan opleve både et personligt og et fagligt oplæg, og der er altid mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne.

Film

Til forældre: Sådan kan I hjælpe jeres barn med ADHD/ADD

Videoen er produceret af Region Hovedstaden.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Til forældre: Sådan kan I støtte jeres teenager med ADHD/ADD

Videoen er produceret af Region Hovedstaden.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Pårørende til ADHD

I videoen kan du høre Rosa, der er mor til Mark, fortælle om hvordan det er at være pårørende til en søn med ADHD.

Videoen er produceret i samarbejde med ANTV og PsykInfo Midt i 2022.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Podcast

Hvad skal du lære for at hjælpe dine kære?

Hvad skal du lære, for at hjælpe dine kære med ADHD? Det forsøger podcasten "Hjælp til Pårørende" at give svaret på.

Per Hove Thomsen, der er professor og overlæge på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, giver gode råd til dig, der er tæt på et barn eller en voksen med ADHD.

Podcasten er produceret af Hjælp til pårørende i 2022.

Mit liv med ADHD

I afsnittet "Mit liv med ADHD" i "Lægens bord - Lyt til din krop" kan du få svar på, hvorfor der er sket en stor stining i antallet af uge med ADHD, og hvilke tegn, man skal være opmærksom på som pårørende.

Herudover kan du høre 8-årige Louis og hans mor fortælle om, hvilken betydning det har for deres familie, at Louis har fået diagnosen ADHD.

Podcasten er produceret af DR i 2023.

Rådgivningstelefonen

Den Psykiatriske Rådgivningstelefon

Du kan døgnet rundt ringe anonymt til Psykiatrisk Rådgivningstelefon og få rådgivning på 78 47 04 70. Her sidder psykiatriske medarbejdere, der kan give dig vejledning.

Rådgiverne kan ikke yde behandling og du kan ikke blive indlagt via Rådgivningstelefonen.

Tekst på denne side er opdateret januar 2022.

Direkte link til denne side: www.adhd7.ps.rm.dk