Hop til hovedindhold

Information om rettigheder til dig, der er over 18 år og er i behandling i psykiatrien.

Med denne side ønsker vi i Psykiatrien i Region Midtjylland at give dig information om dine rettigheder som patient. Vi håber, siden vil give dig svar på de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med din behandling.

Du er altid velkommen til at kontakte Patientkontoret i Region Midtjylland, hvis du har brug for rådgivning om dine rettigheder.


Hvem kan hjælpe dig?

Tilknytning af kontaktperson

Bisidder til behandlingssamtaler og lignende

Vejledning og rådgivning af patientkontoret

Tildeling af patientrådgiver

Har du brug for en tolk?


Samarbejde

Samarbejde med dine pårørende


Din journal

Aktindsigt i din journal

Find din sundhedsjournal


Behandlingsplan

Hvis du bliver indlagt

Hvis du får behandling uden at være indlagt (ambulant behandling)

Revurdering af behandlingsplaner


Selvbestemmelse og informeret samtykke

Du har selvbestemmelse

Informeret samtykke

Undtagelser: Krav om informeret samtykke

Tavshedspligt samt videregivelse og indhentning af oplysninger


Kørsel til og fra hospital

Regler for kørsel


Tvang

Hvad er tvang?

Hvornår må der bruges tvang?

Hvis du udsættes for tvang


Frit sygehusvalg og ret til hurtig udredning

Frit sygehusvalg

Udvidet frit sygehusvalg

Ret til hurtig udredning


Mere information

Hvis noget går galt (utilsigtede hændelser)

Muligheder for at klage

Nyttige links

Denne side er opdateret i juni 2022.