Du kan blive henvist til Team for Retspsykiatri i Gødstrup, når du er over 18 år, har en psykisk diagnose og dom til behandling.

Om teamet

I Team for Retspsykiatri i Gødstrup behandler vi dig, som:

Formålet med din behandling i teamet er at forebygge ny kriminalitet. Vi behandler alle med dom - uanset hvilken psykiatriske diagnose du har.

Du skal desuden bo i enten:

 • Herning Kommune
 • Holstebro Kommune
 • Ikast-Brande Kommune
 • Lemvig Kommune
 • Ringkøbing-Skjern Kommune
 • Struer Kommune.

Du bliver henvist til os, når du:

 • får dom til behandling af retten
 • bliver overflyttet fra andre retspsykiatriske klinikker/teams, fordi du skifter adresse og flytter til en af ovenstående kommuner
 • har afsluttet din indlæggelse på et psykiatrisk sengeafsnit, hvis retten bestemmer, at din dom skal starte der.

I teamet kan du f.eks. møde:

 • Sygeplejersker
 • Yngre læger
 • Den behandlingsansvarlige overlæge
 • Socialrådgivere.

Vi er et uddannelsessted for sygeplejestuderende, som du også kan forvente at møde hos os.

Du får en primær behandler, som er uddannet sygeplejerske. Din primære behandler vil løbende være i kontakt med dig og give dig støtte gennem hele forløbet.

Ved dom til behandling, får du en bistandsværge via retten, som skal støtte dig gennem forløbet og sikre dine rettigheder som patient.

De fleste patienter med dom til behandling får også tilknyttet en tilsynsførende fra Kriminalforsorgen. Den tilsynsførende sikrer sammen med os, at der ikke sker ny kriminalitet.

Dine samtaler er som udgangspunkt i Gødstrup. Hvis din tilstand er stabil, kan dine samtaler også foregå i:

 • Ringkøbing
 • Tarm
 • Holstebro
 • Lemvig
 • Hjemme hos dig selv.

Vi planlægger dit forløb med dig.

Dit besøg

Vi indkalder dig til en indledende samtale i Gødstrup med din primære behandler og en læge. Kriminalforsorgen og din bistandsværge bliver også inviteret med til samtalen.

Du er velkommen til at tage en pårørende og/eller din kommunale støtteperson med. De kan støtte, lytte og bidrage til din behandling.

Til den indledende samtale taler vi om:

 • Hvorfor du er blevet henvist til teamet
 • Din sygdomshistorie
 • Dine sociale forhold, f.eks. din familie- og boligsituation
 • Andre relevante emner, der har betydning for din behandling.

I behandling

Efter din indledende samtale laver vi en plan for, hvilke aftaler du skal overholde. Det er et krav, at du følger planen, da du har fået en behandlingsdom.

Dit forløb er uden indlæggelse. Vi kan dog blive nødt til at indlægge dig, hvis du ikke overholder vores aftaler.

Sammen aftaler vi, hvor ofte du skal komme til samtaler, og hvor samtalerne skal foregå. Vi laver også en plan, der beskriver din behandling.

Vi vil gerne have et godt samarbejde og en god relation med dig, selvom din behandling ikke er frivillig.

Sammen arbejder vi mod et fælles mål; at du får det bedre og får ophævet din behandlingsdom.

Din behandling kan bestå af:

 • Samtaler
 • Medicin, herunder mulighed for gratis medicin
 • Undervisning i din sygdom
 • Udredning, hvis det er relevant for dit forløb
 • Urinprøver, hvis der er mistanke om misbrug
 • Netværksmøder.

Vi vil gerne give dig den bedste behandling. Det kan derfor være nødvendigt at inddrage andre. Her i teamet samarbejder vi bl.a. med:

 • Dine pårørende
 • Din bistandsværge
 • Din kommunale støtteperson
 • Din sagsbehandler i kommunen
 • Kriminalforsorgen
 • Bosteder
 • Hjemmesygeplejersker
 • De psykiatriske sengeafsnit.

Vi afholder møder med dig og de relevante samarbejdsparter. Her laver vi aftaler om din behandling, som alle parter er forpligtet til at overholde.

Afslutning

Retten har bestemt, at du skal have dom til behandling. Det er også retten, der beslutter, hvornår dommen kan ophæves. Det er derfor ikke muligt at sige, hvor lang tid du skal være i behandling hos os.

Én gang om året vurderer statsadvokaten din dom. Her laver din behandlingsansvarlige overlæge en udtalelse om, hvordan din behandling går. Retten afgør herefter, om din behandling hos os skal fortsætte.

Når din dom bliver ophævet, bliver du tilbudt en afsluttende samtale. Det er op til dig, om du vil tage imod tilbuddet.

Når din behandling hos os slutter, kan du blive overflyttet til et andet psykiatrisk team. Det sker, hvis vi vurderer, at du har behov for dette. Du kan dog også blive afsluttet til din egen læge.

Patientvejledninger

I klinikken har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner. 

Til pårørende

Som pårørende er du vigtig. Vi vil derfor gerne involvere dig i behandlingen, da du kan være en støtte for patienten og en god samarbejdspartner for personalet. Du kan f.eks. være med til din pårørendes samtaler. 

Samtidig er vi opmærksomme på dig, dine ressourcer og den situation, du som pårørende står i.

Det er ikke sikkert, at patienten har lyst til, at du er involveret i behandlingen. I det tilfælde er vi nødt til at respektere deres ønske og kan ikke fortælle om behandlingen.

Du er dog altid velkommen til at ringe til os og fortælle om din oplevelse af patientens sygdom. Hvis de ikke ønsker at inddrage dig, vil vi stadig gerne hjælpe og rådgive dig som pårørende på et generelt plan.

Vær opmærksom på at behandleren har journalpligt – også når du ringer.

Vi tilbyder ikke pårørende at tale med lægen alene.

Læs mere om psykiatriens tilbud og informationer til pårørende her.

Find vej

Adresse og kort

Se vores interaktive oversigtskort med parkeringsmuligheder på www.m.rm.dk ved at klikke på billedet.

Regionspsykiatrien Gødstrup

Hospitalsparken 15

7400 Herning

Psykiatriens afdelinger i Gødstrup ligger i fløj S, T, U og V.

Kontakt

Telefon

7847 4500 (vælg klinik 1)

Telefontid

Alle hverdage fra 08.00-13.00
Ved akut opstået behov eller afbud med kort frist kan vi også træffes i følgende tidsrum:

Mandag til onsdag: 13.00-15.30
Torsdag: 13.00-17.00
Fredag: 13.00-14.30

I ferieperioder kan der være andre åbningstider. Dem oplyser vi på telefonsvareren.

Send mail via borger.dk

Adresse

Team for Retspsykiatri

Regionspsykiatrien Gødstrup

Hospitalsparken 15

7400 Herning

Akut hjælp

Se hvem du kan kontakte, hvis du har akut brug for hjælp