Du kan blive henvist til Team for Psykose Lidelser i Gødstrup, hvis du er over 18 år og har symptomer på skizofreni eller anden psykose lidelse.

Om teamet

I Team for Psykose Lidelser udreder og behandler vi dig, der er mellem 18 og 67 år, og har en psykose lidelse eller symptomer på en psykose.

Er du over 67 år, kan du blive henvist til Team for Ældrepsykiatri.

En psykose lidelse kan komme til udtryk på forskellig vis. Læs mere om skizofreni og andre psykose sygdomme her.

For at blive behandlet i temaet skal du have en henvisning af:

 • Din egen læge
 • Vagtlægen
 • Et andet sted i psykiatrien.

Du skal desuden bo i enten:

 • Herning Kommune
 • Holstebro Kommune
 • Ikast-Brande Kommune
 • Lemvig Kommune
 • Ringkøbing-Skjern Kommune
 • Struer Kommune.

Vores team består af:

 • Sygeplejersker
 • Psykologer
 • Overlæger
 • Uddannelseslæger
 • Specialpsykologer.

Vi er et uddannelsessted for læger, sygeplejestuderende og psykologpraktikanter, som du også kan forvente at møde hos os.

Dit besøg

Når du har fået en henvisning, indkalder vi dig til en indledende samtale med en sygeplejerske eller en psykolog. Du modtager indkaldelsesbrevet i din e-Boks.

Til den indledende samtale taler vi om:

 • Hvorfor du er blevet henvist til psykiatrien
 • Din sygdomshistorie
 • Dine symptomer
 • Dine forventninger til behandling.

Du er velkommen til at tage en pårørende og/eller din kommunale støtteperson med. De kan støtte, lytte og bidrage til din behandling.

Vi vil efter samtalen drøfte i vores team, om et forløb i Team for Psykose Lidelser er relevant for dig.

Det er ikke sikkert, vi kan tilbyde dig et forløb. Det er som regel fordi, et andet tilbud er mere relevant for dig. Hvis det er tilfældet, vejleder vi dig om alternative muligheder, f.eks. et kommunalt tilbud.

I behandling hos os

Vi tilpasser din behandling specielt til dig, så du får den bedst mulige hjælp. Et typisk består af:

 • Samtaler med din primære behandler
 • Undervisning i din sygdom
 • Pårørendesamtaler
 • Vejledning om din livsstil
 • Vejledning om socialpsykiatriske tilbud
 • Evt. behandling i gruppe
 • Evt. medicin.

Vi planlægger din behandling sammen med dig. De fleste forløb starter med, at du får individuelle samtaler hos den samme behandler, som du mødte til din indledende samtale.

Du kan måske blive tilbudt en lægesamtale, hvis der er behov for det.

Formålet med din behandling er, at du:

 • er velbehandlet for din psykiske lidelse
 • lærer at leve med din psykiske lidelse
 • kan mestre dine symptomer, så du ikke oplever tilbagefald. 

Du er med til at bestemme, hvad vi taler om til samtalerne. Vores fokus er altid, hvordan du har det lige nu og dine udfordringer i dagligdagen. Din behandler er i løbende kontakt med dig og støtter dig gennem hele dit forløb.

Vi forventer, at du under hele forløbet deltager aktivt i din behandling - inklusiv hjemmearbejde i mellem dine aftaler hos os. Det afhænger selvfølgelig også af din tilstand.

Vi vil gerne inddrage dine pårørende

Dine pårørende kan være vigtige, når vi skal finde ud af, hvordan vi giver dig det bedste forløb. Derfor vil vi gerne inddrage dem i din behandling og invitere dem med til dine samtaler. Vi inddrager kun dine pårørende, hvis du ønsker det.

Som en del af din behandling tilbyder vi også gruppeundervisning til dig og dine pårørende.

Din egen læge og kommune kan også være gode samarbejdspartnere, men igen kun hvis du ønsker det. Det kan f.eks. være til at hjælpe med at få bostøtte eller pasning af børn.

Når din behandling hos os slutter

Vi kan ikke på forhånd sige, hvor længe du skal være i behandling hos os. Det er afhængigt af dit sygdomsforløb.

Når dit forløb hos os slutter, kan du have brug for fortsat støtte. Du har altid din egen læge, men der kan også være f.eks. et kommunalt tilbud, der er relevant for dig.

Vi hjælper med at finde det rette tilbud til dig, inden du slutter hos os.

Du kan også altid søge råd og vejledning hos forskellige organisationer for patienter og pårørende.

Patientvejledninger

I klinikken har vi udarbejdet information om undersøgelser og behandlinger samt vejledninger inden for relevante emner. 

Til pårørende

Som pårørende er du vigtig. Vi vil derfor gerne involvere dig i behandlingen, da du kan være en støtte for patienten og en god samarbejdspartner for personalet. Du kan f.eks. være med til din pårørendes samtaler. 

Samtidig er vi opmærksomme på dig, dine ressourcer og den situation, du som pårørende står i.

Det er ikke sikkert, at patienten har lyst til, at du er involveret i behandlingen. I det tilfælde er vi nødt til at respektere deres ønske og kan ikke fortælle om behandlingen.

Du er dog altid velkommen til at ringe til os og fortælle om din oplevelse af patientens sygdom. Hvis de ikke ønsker at inddrage dig, vil vi stadig gerne hjælpe og rådgive dig som pårørende på et generelt plan.

Vær opmærksom på at behandleren har journalpligt – også når du ringer.

Vi tilbyder ikke pårørende at tale med lægen alene.

Læs mere om psykiatriens tilbud og informationer til pårørende her.

Find vej

Adresse og kort

Se vores interaktive oversigtskort med parkeringsmuligheder på www.m.rm.dk ved at klikke på billedet.

Regionspsykiatrien Gødstrup

Hospitalsparken 15

7400 Herning

Psykiatriens afdelinger i Gødstrup ligger i fløj S, T, U og V.

Kontakt

Telefon

7847 4500 (vælg klinik 1)

Telefontid

Alle hverdage fra 08.00-13.00

Ved akut opstået behov eller afbud med kort frist kan vi også træffes i følgende tidsrum:

Mandag til onsdag: 13.00-15.30
Torsdag: 13.00-17.00
Fredag: 13.00-14.30

I ferieperioder kan der være andre åbningstider. Dem oplyser vi på telefonsvareren.

Send mail via borger.dk

Adresse

Team for Psykose Lidelser

Regionspsykiatrien Gødstrup

Hospitalsparken 15

7400 Herning

Akut hjælp

Se hvem du kan kontakte, hvis du har akut brug for hjælp