Hop til hovedindhold

I R2 og R4 understøtter vi den øvrige behandling med en række forskellige aktiviteter. Aktiviteterne kan tilgodese behov for både gruppen af patienter og den enkelte patient.

I praksis foregår aktiviteterne altid med tilstedeværelse af personale. Nogle aktiviteter tilbydes fortløbende og på fastlagte tidspunkter, andre periodevis, hvis det er relevant. Flere af aktiviteterne er fritidsprægede og adspredende for eksempel brætspil. Disse kan sættes i gang efter behov, eller hvis du har ønske om det.

De mange forskellige aktiviteter kan du læse om på de næste sider. Over tid vil aktiviteterne kunne ændre sig, da vi på R2 og R4 ønsker at indrette behandlingstilbuddene så hensigtsmæssigt som muligt.


Køkkengruppe

Hvad er formålet med køkkengruppen?

Hvem kan deltage i aktiviteten?

Praktisk information om køkkengruppen

Hvor foregår køkkengruppen?

Tilbud om individuel madlavning


Kreativt værksted

Hvad er formålet med et kreativt værksted?

Hvem kan deltage i det kreative værksted?

Praktisk information om det kreative værksted

Hvor foregår det kreative værksted?


Bedre liv-kursus

Hvad er formålet med kurset?

Hvem kan deltage i kurset?

Praktisk information om Bedre Liv-kurset

Hvor og hvornår foregår kurset?


Stemmehørergruppe

Hvad er formålet med gruppen?

Hvem kan deltage i gruppen?

Praktisk information om stemmehørergruppen

Hvor og hvornår foregår gruppen?


Morgengåtur

Mulighed for morgengåtur

Hvem er ansvarlige for morgengåturen?

Kontakt

Retspsykiatrisk Afdeling
Aarhus Universitetshospital Psykiatrien
Tyge Søndergaards Vej 26, Indgang L
8200 Aarhus N
Tlf: 7847 2640

Skriv sikkert til os via borger.dk