Hop til hovedindhold

For at sikre et rart sted, hvor alle kan opholde sig, er det vigtigt, at du bidrager. Vi forventer, at du udviser en socialt accepteret adfærd, når du færdes i fællesarealerne, og at du deltager i miljøterapi.

Som en del af din behandling skal du også holde dig stof-og alkoholfri. Vi griber meget restriktivt ind under din indlæggelse, hvis vi opdager, at du har et misbrug. Du kan tale om misbrugsproblemer med personalet på afdelingen og afdelingslægen.


Hjælp til god adfærd

God adfærd og hjælp til selvkontrol


Miljøterapi

Miljøterapi og aktiviteter


Stoffer

Misbrug og indsmugling af stoffer

Påvirket af stoffer og alkohol


Indsmugling

Indsmugling af uønskede effekter

Kontakt

Regionspsykiatrien Midt
Søndersøparken 1 
8800 Viborg
Tlf. 7847 4000

Skriv en sikker mail til afdelingen her

www.midt.ps.rm.dk