For at sikre et rart sted, hvor alle kan opholde sig, er det vigtigt, at du bidrager. Vi forventer, at du udviser en socialt accepteret adfærd, når du færdes i fællesarealerne, og at du deltager i miljøterapi.

Som en del af din behandling skal du også holde dig stof-og alkoholfri. Vi griber meget restriktivt ind under din indlæggelse, hvis vi opdager, at du har et misbrug. Du kan tale om misbrugsproblemer med personalet på afdelingen og afdelingslægen.


Hjælp til god adfærd

God adfærd og hjælp til selvkontrol


Miljøterapi

Miljøterapi og aktiviteter


Stoffer

Misbrug og indsmugling af stoffer

Påvirket af stoffer og alkohol


Indsmugling

Indsmugling af uønskede effekter

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.