Hop til hovedindhold

Du er blevet henvist til et team i Viborg eller Skive for at blive udredt eller behandlet ambulant (dvs. uden at blive indlagt) for en psykisk lidelse.

Til at begynde med vil vi gennemgå forskellige informationer og fortælle dig om vores tilbud.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at spørge din kontaktperson eller andet personale.


Om os

Regionspsykiatrien Midts teams ligger både i Viborg og Skive.

Teamene er:

  • Team for Vurdering og Udredning (TVU) (kun Viborg)

  • Team for Affektive Lidelser

  • Team for Psykotiske Lidelser

  • Team for ADHD

  • Team for OCD og Angstlidelser (kun Viborg)

  • Team for Ældrepsykiatri (Viborg og med mulighed for ambulante samtaler i Skive og Silkeborg)

  • Team for Patienter med Dom og Patienter med Misbrug

  • Team for Nyopdaget Skizofreni

På dit indkaldelsesbrev kan du se, hvilket team du er indkaldt til, samt om det er i Viborg eller i Skive.

I teamene vil du møde sygeplejersker, socialrådgiver, ergoterapeut, læger, psykologer, social- og sundhedsassistenter, elever og studerende. Vi samarbejder med praktiserende læger og andre relevante parter med kendskab til din situation. Personalet har tavshedspligt.

Da vores patienter er forskellige, vil din undersøgelse og behandling ske ud fra konkrete vurderinger, så den passer til netop dig.


Undersøgelse og behandling


Kontaktperson

Du får tilknyttet en fast kontaktperson fra vores personale. Kontaktpersonen følger dig tæt, og er sammen med dig ansvarlig for din behandling.

Navn og telefonnummer på dine kontaktpersoner står på kontaktkortet, som du har fået udleveret.


Pårørende og besøg

Vi vil gerne inddrage dine pårørende i behandlingen. Det kan være familie, en nær ven eller en anden, der kan støtte dig.

Ved vurdering af ADHD vil vi meget gerne, at du har en person med, som kan beskrive, hvordan du var som barn.


Praktiske oplysninger

Kontakt

Telefon

7847 4000

Adresse

Regionspsykiatrien Midt

Søndersøparken 1 
8800 Viborg

Send mail via borger.dk

www.midt.ps.rm.dk