Hop til hovedindhold

Du er blevet henvist til et team i Viborg eller Skive i Regionspsykiatrien Midt for at blive udredt eller ambulant behandlet for en psykisk lidelse. Ambulant betyder, at du ikke er indlagt i forløbet.

Til at begynde med vil vi gennemgå forskellige informationer og fortælle dig om vores tilbud.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at spørge din kontaktperson eller andet personale.


Om os

Om Regionspsykiatrien Midts teams


Undersøgelse og behandling

Forløbet

Team for Vurdering og Udredning

Øvrige teams


Kontaktperson

Din kontaktperson


Pårørende og besøg

Pårørende


Praktiske oplysninger

Telefonnumre

Kontakt

Regionspsykiatrien Midt
Søndersøparken 1 
8800 Viborg
Tlf. 7847 4000
Skriv en sikker mail til afdelingen her
www.midt.ps.rm.dk