Ungegruppe er et tilbud om gruppebehandling til 15-18-årige, der har en spiseforstyrrelse og som er nået et stykke i deres behandling. Det betyder, at vægt og spisemønster er nogenlunde normaliseret, men hvor der typisk er spiseforstyrrede tanker og adfærd.

I Ungegruppen er der fokus på:

  • at stabilisere vægten i normalområdet
  • at støtte til fortsat at udvikle normale spisevaner
  • at kunne udtrykke tanker, følelser og behov over for andre
  • at snakke om, hvilken betydning spiseforstyrrelsen har fået
  • at udvikle nye måder at løse problemer på.

Sådan foregår det

Sæt reaktioner og følelser på, hvad der sker i og uden for gruppen


Hvem?

Gruppebehandlingen er for 15-18-årige

Overhold tavshedspligt, forpligt dig til gruppen og undgå vægttab


Hvor og hvornår

Gruppen foregår hver anden tirsdag fra 13.30-15.30


Afbud

Husk at melde afbud til sekretæren

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.