Sådan foregår det

 • Formålet med gruppen er, at I som forældre har mulighed for at mødes med andre i en lignende situation. I gruppen kan I dele tanker, følelser, oplevelser og erfaringer med andre. Det kan fx handle om støtte til håndtering af sygdommen, følelser som skyld, skam, vrede og afmagt eller aspekter af, hvordan familielivet bliver ramt.
 • Gruppen mødes hver uge - i alt 8 gange.
 • Gruppens medlemmer bestemmer, hvad der tales om. Der er ingen fast dagsorden eller bestemte temaer.
 • Der bliver løbende optaget nye forældre i gruppen.
 • Du/I forpligter jer som udgangspunkt til at deltage i gruppen. Dvs. at den samme forælder eller begge forældre deltager hver gang. Man kan altså ikke skiftes til at deltage.

Hvem?

Gruppen er et tilbud til dig, der er forælder til et barn med anoreksi, som er i et behandlingsforløb på Psykiatrisk klinik for Spiseforstyrrelser.

Gruppen har to faste gruppeledere tilknyttet.


Hvor og hvornår

Gødstrup

Vi mødes mandage kl. 14.00-15.30.
Børne- og ungdomspsykiatrisk Afdeling, Hospitalsparken 15.

Skejby

Vi mødes torsdage kl. 13.00-14.30
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien Skejby, indgang K.


Afbud

 • Afbud skal ske til sekretærerne
  • tlf. Gødstrup: 7847 3400
  • tlf. Skejby: 7847 3306
 • Telefonen er åben mellem kl. 8.00-10.00

Ved afbud bliver din mødegang ikke erstattet. Du får ikke mulighed for at tage mødegangen på et andet tidspunkt, men møder blot op til næste planlagte mødegang.

Ved intensiv behandling

Du fortsætter som udgangspunkt i gruppen, hvis dit barns behandling intensiveres.

Ved indlæggelse

Hvis dit barn bliver indlagt på Sengeafsnit for Spiseforstyrrelser, sætter vi din deltagelse i gruppen på pause. Dvs. at du kan udskyde de resterende mødegange indtil dit barn er blevet udskrevet.  

Kontakt

Adresser og telefonnumre

Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

Skejby

Palle Juul Jensens Boulevard 175, Indgang K

8200 Aarhus N

Telefon: 7847 3306

Send sikker mail til klinikken i Skejby via borger.dk

Gødstrup

Hospitalsparken 15

7400 Herning

Telefon: 7847 3400

Send sikker mail til klinikken i Gødstrup via borger.dk

Telefontid

Mandag-fredag: Kl. 08-10

Telefontiderne gælder for både Skejby og Gødstrup.

Medicin

Gå direkte til:

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.