Samtale med behandler i psykiatrien

Her kan du læse om autisme hos børn og unge. 

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling står for hjælpen til børn og unge med autisme i Region Midtjylland.

Hvad er autisme?

Autisme er en type udviklingsforstyrrelse. Den ses både hos børn, unge og voksne. Hvis man har autisme, sanser og oplever man verden anderledes end de fleste andre. Det betyder fx, at man har sværere ved at forstå og indgå i sociale sammenhænge.

Autisme er karakteriseret ved vanskeligheder inden for tre primære områder:

  • gensidigt socialt samspil
  • sprog
  • særlig adfærd og interesser, som er præget af rutiner eller gentagelser og særlige interesseområder og/eller bevægemønstre.

Hvor almindeligt er autisme?

Et spektrum

Forskellige diagnoser

Hvad skyldes autisme?

Autismespektrumforstyrrelser skyldes en anderledes udvikling i hjernen.  Årsagerne er fortsat usikre. Formentlig er der tale om arvelige faktorer. De har, måske i kombination med påvirkninger under graviditet og fødsel, betydning for, om man udvikler en autismespektrumforstyrrelse.

Undersøgelse for autisme

Før undersøgelsen

Observation af leg

En tværfaglig undersøgelse

Ledsagesygdomme

Høj forekomst af andre børnepsykiatriske vanskeligheder

Behandling af autisme

Specialpædagogisk behandling

Psykoedukation

 

 

Støtte og vejledning til familien

Autisme og medicin

Gode råd til dig, der er pårørende

Hvad kan forældre gøre?

Vi blev ved med at behandle hende som et normalt barn, men det skulle vi slet ikke. Hun kunne ikke forstå, hvad vi ville have hende til. Først da vi fik diagnosen forstod vi, at hun er et anderledes barn og skal behandles anderledes.
Helene og Søren, forældre til Alberte på 8 år, der har autisme

Tekst på denne side er opdateret marts 2022(version 1.03).

Senest revideret af: Sanne Lemcke, forskningssygeplejerske ved  Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling.

Direkte link til denne side: www.print.aut1.ps.rm.dk