Praktik i Psykiatrien

Som sygeplejestuderende skal du deltage i klinisk uddannelse. På 4. semester eller 6. semester, 1. del, skal den kliniske uddannelse foregå på en psykiatrisk afdeling, ambulatorium eller klinik, eller på et socialpsykiatrisk bosted.

Hvad kan jeg forvente af min praktik i psykiatrien?

I psykiatrien skal du forvente at anvende dig selv som redskab. Der vil kun være få instrumentelle opgaver. Mange af sygeplejeopgaverne omhandler støtte til hverdagslignende aktiviteter. Almene sygeplejeopgaver kan også være observation af symptomer, virkning og bivirkning af medicin og grundlæggende sygepleje.

I psykiatrien får du mulighed for at gøre en forskel for psykisk sårbare personer, og for at sætte dine egne følelser i spil i relationerne med patienterne.

Psykiatrien er uddannelsessted for mange forskellige uddannelsessøgende, både sygeplejefaglige og andre faggrupper. Du kommer derfor til at arbejde sammen med forskellige faggrupper i et inspirerende læringsmiljø, som giver store muligheder for både faglig og personlig udvikling.

For mere information, kan du læse på de enkelte afdelingers hjemmesider: 

Lyst til mere psykiatri?

Hvis du ønsker større indblik i faget ud over den obligatoriske psykiatripraktik, kan du også søge psykiatri på 6. semetser 2. del eller på 7. semester. 

Har du afsluttet psykiatripraktik, og vil du gerne lære mere om psykiatrisk sygepleje? Så skal du overveje at deltage i vores Psykiatriske Sommerskole.

Vi får øjnene op for, at det er helt almindelige mennesker med en psykisk sygdom. Og at det er en sygdom, der kan gøres noget ved.

Bachelorprojekt i psykiatrien?

Som sygeplejestuderende kan du skrive bachelorprojekt i psykiatrien. 

Til bachelorprojekter tilbyder vi at hjælpe dig med inspiration og afgrænsning af emne, samt hjælp til litteratursøgning og vejledning omkring det faglige indhold.


Eksempler på bachelorprojekter fra sygeplejestuderende: 

  • Telepsykiatri. Sygeplejerskes holdninger til brugen af videokonference i psykiatrisk sygeplejepraksis
  • Håb og recovery. Et projekt om en håbefuld fremtid
  • Hvilket potentiale har metoden Guidet egenbeslutning i forhold til at fremme sundheden hos mennesker med dobbeltdiagnose, så de kan komme sig?

Psykiatrisk Sommerskole

Hvert år i august afholdes Psykiatrisk Sommerskole. Du kan læse mere om bl.a. to studerendes oplevelser på sommerskolen eller klikke på logoet nedenfor for yderligere information om sommerskolen. 


Psykiatrisk Sommerskole for sygeplejestuderende

Fik du svar på dit spørgsmål?