(Tilmeldingsfrist: 30. juli 2019 - pga. ferie får du først svar på din ansøgning efter den 30. juli)

Der er 35 pladser på sommerskolen, som fordeles mellem studerende på de seks sygeplejeskoler i Region Midtjylland.

BEMÆRK: For at blive optaget på sommerskolen, skal du have haft psykiatripraktik, når sommerskolen starter samt være fra Region Midtjylland.

Har du været i psykiatrisk praktik når sommerskolen starter?