(Tilmeldingsfrist: 14. juni 2019)

Har du været i psykiatrisk praktik når sommerskolen starter?