Logo Psykiatrisk Sommerskole

Få indblik i psykiatriens mange spændende udfordringer og muligheder sammen med andre sygeplejestuderende, når vi hvert år i august afholder Psykiatrisk Sommerskole. 

Hvad er Psykiatrisk Sommerskole for sygeplejestuderende?

Det er klinikere, forskere og tidligere patienter i de mange forskellige grene af psykiatrisk sygepleje, der underviser. For eksempel med oplæg om selvskadende adfærd, ADHD, personlighedsforstyrrelser, børne- og ungdomspsykiatri, spiseforstyrrelser, retspsykiatri og om børn af psykisk syge. 

Der er 35 pladser på sommerskolen, som fordeles mellem studerende på de seks sygeplejeskoler i Region Midtjylland. For at blive optaget på sommerskolen, skal du have haft psykiatripraktik, når sommerskolen starter.

Det er gratis at deltage på sommerskolen og der er gratis forplejning. Du skal kun betale for din egen transport til og fra sommerskolen. 

Undervisningsform

Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem oplæg og refleksionstid i grupper.Som deltager bliver du en del af en mindre gruppe, der tilknyttes en mentor, der er sygeplejerske og har arbejdet i psykiatrien 3-5 år.


I dialoggrupperne lærer du dine medstuderende og mentorerne godt at kende. Sammen bearbejder i oplæggene, så oplæggenes indhold omsættes til konkrete tanker og diskussioner. 

Mentorerne kan hjælpe med alt; stort som småt. De kan fortælle om deres erfaringer som nyuddannede sygeplejersker i psykiatrien, sygeplejefaglige udfordringer og ikke mindst psykiatriens mange spændende muligheder for både faglig og personlig udvikling.

Fik du svar på dit spørgsmål?