I psykiatrien og i børne- og ungdomspsykiatrien har vi ansat i alt ca. 30 specialpsykologer. 

Som specialpsykolog har du både opgaver med kliniske færdigheder, koordinering af udrednings- og behandlingsprogrammer, kvalitetsudvikling og undervisning.

Opgaverne består blandt andet i at varetage:

  • kliniske psykopatologiske undersøgelser-, behandlings- og forløbsplaner
  • psykopatologisk diagnostisk udredning
  • psykologisk behandling

Desuden er specialpsykologen med til at sikre formidling, vejledning og behandling med henblik på at fremme psykisk sundhed og forebygge følgevirkninger af psykisk sygdom.

Om Specialpsykologuddannelsen

Danske Regioner udbyder en skræddersyet specialpsykologuddannelse til autoriserede psykologer, der ønsker at specialisere sig inden for enten Børne- og Ungdomspsykiatri eller Psykiatri. 

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en bekendtgørelse for specialpsykologuddannelserne

Autoriserede psykologer i psykiatrien har mulighed for løbende at søge delvis meritoverførsel. Find information og ansøgningsskema her  

Om uddannelsen

Specialpsykologuddannelsen består af to adskilte uddannelsesforløb, hhv. en 12 måneders introduktionsuddannelse og en 36 måneders hoveduddannelse. 

Introduktionsuddannelse(12 måneder).jpg

Billede til Introuddannelse

 

Stillingerne opslås som sammenhængende uddannelsesforløb hvert år, 3 stillinger i børne- og ungdomspsykiatrien og 6 i psykiatrien

Både introduktions- og hoveduddannelsen indeholder klinisk praksisdel og teoretisk kursusdel.

Hvem kan søge ind på uddannelsen?

Dansk autorisation er en forudsætning for at søge ind på specialpsykologuddannelsen. Dog er det ikke et krav, at autorisationen er opnået i psykiatrien.

Autorisation af psykologer varetages af Psykolognævnet under Indenrigs- og Socialministeriet, der fastsætter kompetencekravene til autorisationsuddannelsen. 

Uddannelsessteder 

Sekretariatet for Specialpsykologuddannelsen godkender uddannelsessteder efter ansøgning fra psykiatrien i de fem regioner, og efter indstilling fra det psykologfaglige uddannelsesudvalg. 

Læs videre om uddannelsen her.