Psykologer i psykiatrien arbejder med både udredning og behandling i patientforløbene. 

Udredning omfatter:

• vurdering af, om patienten tilhører den psykiatriske målgruppe

• diagnostisk afklaring

• vurdering af behandlingsplanlægning

Behandling omfatter blandt andet: 

• psykoedukation

• rådgivning

• psykoterapi

• pårørendesamarbejde

Tværfagligt samarbejde er vigtigt i psykiatrien. Det betyder, at psykologer indgår i et tæt samarbejde med andre faggrupper så som læger, sygeplejesker og ergo- og fysioterapeuter. Psykologerne samarbejder også med eksterne parter som jobcentre, familiebehandling, praktiserende læger og det somatiske sygehusvæsen om sammenhængende patientforløb.

Psykologer i psykiatrien har en dynamisk og afvekslende hverdag med mulighed for kompetenceudvikling og specialisering indenfor bestemte områder.

 

Psykologistudiet på universitetet er normeret til fem år:

  • Tre år som bachelorstuderende
  • To år på kandidatstudiet

Psykiatrien i Region Midtjylland har hvert år psykologistuderende fra kandidatstudiet på Aarhus Universitet i praktik. Som studerende kommer du til at arbejde sammen med forskellige faggrupper i et inspirerende læringsmiljø, der giver store muligheder for både faglig og personlig udvikling. 

For mere information, kan du læse på de enkelte afdelingers hjemmesider:


Fordelingen af praktikpladser sker via praktikpladskoordinatoren på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, og tilmelding skal ske semestret før, du ønsker at komme i praktik. 

Læs mere om psykologistudium og praktik i psykiatrien på Studieportal - Psykologi, Aarhus Universitet