På Børne- og ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA) har vi ca. 50 pædagoger i alt. De arbejder på småbørnsafdeling, i skole- og ungdomsafsnit, på Center for Spiseforstyrrelser (CFS) og i klinik for OCD. De fleste arbejder på døgnafsnit, andre arbejder i dagafsnit og ambulatorier.

På alle afsnittene er pædagogerne med til at udrede børnene og de unge, og i behandlingen arbejder vi med sociale færdigheder, daglige handlekompetencer og strategier. Samspillet mellem børn-unge og de pårørende er centralt i vores arbejde.

Vi bruger de pædagogfaglige kernekompetencer som relationsarbejde, observation, kendskab til normaludvikling, helhedssyn og didaktik hver eneste dag.

Tværfagligt samarbejde er grundstenen i arbejdet, og pædagogerne arbejder sammen med både sygeplejersker, psykologer, SoSu-assistenter, læger og socialrådgivere i behandlingen af børnene og de unge. 

Alle afsnit tilbyder efteruddannelse og træning i det særlige felt som børne- og ungdomspsykiatri er.

 

På Retspsykiatrisk Afdeling er der ansat ca. 40 pædagoger. Tværfagligheden og samarbejdet med bl.a. med plejere, SOSU-assistenter, sygeplejersker, fysioterapeuter, psykologer og psykiatere er "rygraden" i behandling af patienterne.

 

Vi arbejder ud fra det pædagogiske helhedsorienterede menneskesyn, bl.a. med miljøterapi omkring sociale færdigheder, mestringsstrategier, kognitiv terapi og misbrugsbehandling.

Vi bruger hele tiden de pædagogfaglige kernekompetencer som relationsarbejde, observationer, didaktik, identificering af ressourcer og udviklingspotentiale, og pædagogen agerer rollemodel med sin egen adfærd.

Vi har mange forskellige aktiviteter i dagligdagen, hvor det langsigtede mål er at medvirke til at resocialisere patienterne. Aktiviteterne kan også have et kortsigtet mål med at aflede, støtte eller berolige en urolig patient. 

 

Vi tilbyder kurser og efteruddannelse, så medarbejderne kan opnå og udvikle de kompetencer, der er brug for i det særlige speciale som retspsykiatrien er.

 

Link til jobsVi har brug for dig!  Se vores ledige stillinger

Fik du svar på dit spørgsmål?