Hvad er Psykiatrisk Sommerskole for medicinstuderende?

Hvert år i august afholdes Psykiatrisk Sommerskole for medicinstuderende.

Her bliver du undervist af førende forskere og klinikere indenfor feltet. Kombineret med patientfortællinger og sociale arrangementer bliver det en uge fuld af debat, oplysning, diskussion, grin og alvor.

På kurset får du meget mere viden om de to specialer: Psykiatri og Børne- og Ungdomspsykiatri.

Erfarne læger underviser i en lang række psykiatriske emner, fx skizofreni, depression, angst, OCD, ADHD hos børn, selvskadende unge, personlighedsforstyrrelser, retspsykiatri, akut psykiatri samt psykiatrisk forskning.

Hvor og hvornår?

Mandag 23/8 til fredag 27/8 på Aarhus Universitetshospital Psykiatrien i Skejby.

Hver dag starter med morgenmad kl. 8.45 og slutter sidst på eftermiddagen. Herudover to aftenarrangementer, hvis corona tillader det: en film i Øst for Paradis og en middag.

Se videoer om Psykiatrisk Sommerskole herunder.

Tilmelding og mere information

Bemærk at tilmeldingsfristen er overskredet. Kontakt evt. tilmeldingsansvarlig Mette Bader på mette.bader@rm.dk.

Ansøgningen skal indeholde navn, adresse, kontaktinformationer, semester og en kort beskrivelse af dig selv samt hvorfor du ønsker at deltage.

Det er et krav, at du er medicinstuderende.

Om Psykiatrisk Sommerskole - Underviserne

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Se film fra fra Psykiatrisk Sommerskole for medicinstuderende 2018:

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.