Vi holder KBU-infomøde i foråret og efteråret hvert år på Aarhus Universitetshospital, Skejby om klinisk basisuddannelse for medicinstuderende på sidste semester.

Her kan du som studerende få en snak med lægerne fra psykiatrien om valg af KBU-stilling, overvejelser og erfaringer med arbejdet i psykiatrien.

BEMÆRK: Pga. coronasituationen er det kommende møde i foråret aflyst. Vi afventer en udredning af efterårets KBU-dag.