22. februar 2018

Har du lyst til at få erfaring som læge, søger Regionspsykiatrien Horsens nu flere medicinstuderende pr. 1. maj 2018 og/eller midt juni til at arbejde som lægelig medhjælp i sommerperioden.

Vi forventer at du som minimum har afsluttet 10. semester og har interesse i psykiatri. Lægestuderende har ikke noget selvstændigt ansvar, men arbejder som lægelig medhjælp under supervision af uddannede læger og under lægeligt ansvar.

Du kommer til at indgå i forvagten i dagtid på hverdage. Når der er en lægestuderende i  forvagt, er der en mellemvagt, som er uddannet læge til stede i Regionspsykiatrien Horsens.

Nogle af dine arbejdsopgaver vil være at:

  • skrive journaler inkl. somatisk undersøgelse. Journaler på tvangsindlagte patienter skal dog skrives af en læge.
  • konferere medicinordinationerne med en læge
  • optage medicinanamnese, som dokumenteres i SFI’en ”Medicin”
  • skrive epikriser

Hvis du synes, det lyder interessant, kan du læse det fulde stillingsopslag her. Ansøgningsfristen er 5. marts 2018!