25.02.2019

Otte yngre læger er blevet ansat i uddannelsesforløb, der skal gøre dem til speciallæger i psykiatrien i løbet af de næste 4-5 år. Uddannelsesstillingerne bliver slået op to gange om året. 

Sidste år var der en nedgang i antallet af ansøgere, men ved den netop afsluttede runde var antallet af ansøgere tilbage på et pænt niveau. Samtidig var alle ansøgere kvalificerede til stillingerne.

- Jeg oplevede nogle meget engagerede og dedikerede unge læger, som bevidst gik efter ansættelse og uddannelse i psykiatrien, siger HR-udviklingskonsulent Charlotte Stensig fra Psykiatri og Social, der overværede samtalerne.

I alt var der opslået 13 såkaldte H-stillinger til deling mellem Region Midtjylland og Region Nordjylland, hvoraf de syv stillinger blev besat på psykiatriske afdelinger i Midtjylland.

COLOURBOX34017735.jpg

Nyt tilbud til yngre læger

I Region Midtjylland blev der også besat ét ud af fire såkaldt sammenhængende forløb. Det er et nyt tilbud til yngre læger, der går direkte efter en speciallægeuddannelse i psykiatri.

Normalt består uddannelsen til speciallæge af en etårig introduktionsstilling og en fireårig hoveduddannelse, der skal søges hver for sig. Et sammenhængende forløb slår de to uddannelsesstillinger sammen.

Med et sammenhængende forløb skal den unge læge kun søge én gang. På den måde kender lægen sit ansættelsessted de følgende fem år og kan dermed planlægge mere langsigtet.

Det kan være attraktivt for læger med familie, der gerne vil blive boende det samme sted. For at uddannelsen kan tages i sammenhæng er det dog stadig et krav, at introduktionsstillingen – altså det første år - bliver gennemført tilfredsstillende.

De sammenhængende forløb bliver slået op igen i næste ansættelsesrunde til foråret.

Kontakt v. spørgsmål

Charlotte Stensig
HR-udviklingskonsulent
Mail: chaste@rm.dk