24. januar 2017

Tidligere i denne måned kårede Dagens Medicin den bedste afdeling til udredning af skizofreni i Danmark, hvor Afdeling for Psykoser i Risskov fik førstepladsen.

Ranglistningen af de psykiatriske afdelinger i Dagens Medicin er baseret på vurdering af behandlingskvaliteten i faglige databaser. 50 psykiatere fra hele landet har udvalgt og vægtet de kvalitetsmål, der ligger til grund for vurderingen.

Region Midtjylland ligger sågar også på anden- og tredjepladsen i samme kategori, hvor henholdsvis Regionspsykiatrien Horsens og Regionspsykiatrien Vest er placeret.

Du kan læse mere om kåringen i denne artikel.