3. august 2017

Flere steder verden over bliver rideterapi tilbudt som behandling mod psykisk sygdom. Også i Region Midtjylland!

Rideterapi kan bruges både til fysisk rehabilitering eller som supplerende tilbud i et behandlingstilbud til psykisk syge, hvor traditionelle midler som medicin og psykoterapi også indgår.

Metoden er meget brugt i Argentina, hvor lederen af et ridecenter, Julieta Malleville, udtaler:

"Rideterapi er baseret på tre bærende principper: afgivelse af kropsvarme, rytmiske pulsslag og et bevægelsesmønster, der svarer til den måde, mennesker går på. Hesten er et væsen, der er i stand til at helbrede gennem følelser og kropssprog, og fungerer som et spejlbillede af menneskets sjæl."

I Region Midtjylland tilbyder specialområdet Holmstrupgaard rideterapi. Specialområdet henvender sig til unge mellem 14 og 23 år med psykiske lidelser som fx skizofreni, ADHD og personlighedsforstyrrelser. Holmstrupgårds rideterapeut Anne Hove understøtter de argentinske erfaringer:

"Når hesten anerkender den unge som dens leder og som en, der kan passe på den, er det en stor følelsesmæssig oplevelse. Mange af vores unge har været gennem et forløb, hvor de har været syge. De har ikke kunnet klare det, de selv forventede - eller det, deres omgivelser har forventet. De har haft nederlag i skolen eller familien, og de har ikke altid så stor tillid til sig selv. Pludselig er der én, der viser dem tillid."

Som patient behøver man ikke tidligere erfaring med ridning og hestene er føjelige af natur, så både terapeuter og patienter har fuldkommen tillid til dem. De må ikke blive nemt skræmt og skal hvile i sig selv.

Patienternes tilsagn om fordelene ved rideterapi er mange. En tidligere borger på Holmstrupgård, Jeanette, fortæller:

"Når jeg har lyst til at skære mig eller ikke kan holde ud, sådan som jeg har det, så går jeg ned til Nattfari. Så kommer jeg væk fra det der depression og selvskadende halløj."

Argentinske Viviana, der lider af bipolar lidelse, siger samstemmende: 

"Når det handler om at ride på et dyr, gribe tøjlerne og styre dens bevægelse – så kredser mine tanker kun om disse aktiviteter og intet andet. Alle mine tanker er samlet om at styre hesten og nyde mit forhold til den. De er meget ædle væsner, og de vil aldrig gøre en fortræd."

På Holmstrupgård arbejder de med hestene fra bunden, hvor de strigler og passer dem. De arbejder med horsemanship, hvor man kommunikerer med hesten uden ord. Igennem dette skaber man kontakt til hesten, og hesten åbner op for ens eget følelsesliv.

Holmstrupgård lægger stor vægt på at tilpasse rideterapien til den enkelte elev, så der bliver skabt et rum, der er trygt at udvikle sig i. 

Yderligere info: