21. november 2018

Danske Regioner udlodder i begyndelsen af næste år den årlige prisopgave for medicinstuderende 2018 - og de har brug for din opgave.

Prisen har til formål at fremme de medicinstuderendes interesse for specialet i psykiatri. 

Prisen anerkender en særlig indsats på et højt fagligt niveau.

De tre bedste opgaver præmieres med henholdsvis 25.000 kr., 15.000 kr. og 10.000 kr.

Deltagervilkår

Prisopgaven skal have relevans for de psykiatriske specialer og opgavebesvarelsen bør eksplicit forholde sig hertil. Dette vil blive tillagt vægt i bedømmelsen.

Prisopgaven bør desuden indeholde forskningsmetodiske overvejelser og demonstrere, at man kan mestre disse.

Alle studerende indskrevet ved Det Medicinske Fakultet ved henholdsvis Århus, Odense, Ålborg og Københavns universiteter, kan deltage.

For at ligestille studerende fra alle fire medicinske fakulteter stilles der intet krav om, at prisopgaven skal være universitetsbedømt.

Prisopgaven er i samarbejde med regionerne, Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Distriktspsykiatri

Formkrav

  • Personer der tidligere har deltaget i konkurrencen kan ikke deltage igen.

  • Tidligere indsendte opgaver kan ikke indgå og vil blive frasorteret.

  • Opgaven skal kunne publiceres i sin fulde længde, hvis den skal indgå i konkurrencen.

  • Opgaven må maksimalt bestå af 18.000 tegn/anslag (med mellemrum) alt inklusiv med undtagelse af figurer/tabeller samt referenceliste.

  • Der må maksimalt være 6 tabeller/figurer.

  • Der må maksimalt medtages 40 referencer.

  • Der stilles ikke krav til opgavens opbygning. Det står således den studerende frit for at medtage abstract, bilag m.v. – såvel abstract og bilag vil imidlertid tælle med i de 18.000 anslag.

  • Såfremt en vejleder eller anden person er tilknyttet bedes navnet oplyst.

  • Er der tale om en opgave med flere forfattere, skal der redegøres for indsenders/indsenderes

Deadline

Opgaverne indsendes elektronisk senest fredag d. 11. januar 2019 til: rvi@regioner.dk

Mærket: Prisopgave i psykiatri

Vinderen kontaktes direkte. Der må påregnes op til tre måneders bedømmelsestid.

Vinderopgaverne offentliggøres i relevante faglige tidsskrifter/nyhedsmedier og på Danske Regioners hjemmeside.

Læs hele konkurrenceopslaget ink. bedømmelsesudvalg i PDF-format.