27. november, 2017

Danske Regioner udlodder igen i år prisopgaven, hvor en medicinstuderende belønnes med op til 25.000 kr. for en opgave omhandlende psykiatrien.

Er du interesseret i at skrive en akademisk opgave om psykiatri? Danske Regioner står bag den årlige prisopgave, hvor der udloddes præmier på op til 25.000 kr. for de bedste opgaver med relevans for psykiatrifeltet.
Konkurrencen er åben for studerende ved Det Medicinske Fakultet i henholdsvis Aarhus, Odense, Aalborg og Københavns universitet. Det er ikke et krav at prisopgaven skal være universitetsbedømt.
Prisopgaven skal omhandle de psykiatriske specialer, og give en besvarelse der forholder sig til disse. Derudover skal opgaven indeholde forskningsmetodologiske overvejelser.

Opgaverne bedømmes af følgende bedømmelsesudvalg:
• Professor, overlæge, dr.med. Jørgen Aagaard
• Overlæge, dr.med. Marlene B. Lauritsen
• Professor, ledende overlæge ph.d. Merete Nordentoft
• Teamleder Mikkel Lambach

De tre bedste opgaver belønnes med præmier på henholdsvis 25.000 kr., 15.000 kr. og 10.000 kr.

Opgaverne indsendes elektronisk senest fredag d. 12. januar 2018 til jbe@regioner.dk mærket: Prisopgave i psykiatri.

Prisopgaven er blevet udloddet flere år i træk, og sidste år var det opgaven "Substance-induced psychosis: a risk factor for severe mental illness" skrevet af Marie Starzer, der modtog førstepræmien på 25.000 kr.

Udlodningen er organiseret af et samarbejde mellem interesseorganisationen Danske Regioner, de enkelte regioner, Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Distriktspsykiatri. Formålet er at øge opmærksomhed på psykiatrien og sikre fremtidige dygtige læger i psykiatrien.

Læs mere på Danske Regioners hjemmeside:

Om årets prisopgave
Krav for opgaven
Vinderne af sidste års prisopgave