11. juli 2017

Per 1. maj 2017 blev 5-årsfristen i speciallægeuddannelsen ændret til en 6-årsfrist.

Med de nye regler skal nyuddannede læger fremover gå i gang med videreuddannelse som speciallæge i eksempelvis psykiatri senest seks år efter, de har startet deres kliniske basisuddannelse.

Ifølge Sundheds- og Ældreministeriet er der desuden et smuthul til at blive speciallæge for de nyuddannede læger, der ikke er kommet i gang med hoveduddannelsesforløbet inden for den seksårige frist. Som tidligere vil de fortsat have mulighed for at søge hoveduddannelsesstillinger, der ikke er blevet besat.

Regeringen påpeger, at den hidtidige frist betød, at en andel af lægerne ikke fik taget deres speciallægeuddannelse. Derudover begrænsede det også yngre læger i at afprøve flere specialer.

Både Yngre Læger og Lægeforeningen glæder sig over ændringen men fastholder samtidig, at fristen helt burde fjernes.

Yderligere informationer

  • Hvis du er i tvivl om, hvad den nye frist betyder for dig, kan du kontakte Videreuddannelsessekretariatet hos Videreuddannelse Nord på vus@stab.rm.dk.