18. november 2016

Hvad laver en læge i psykiatrien egentlig? Vi er taget med Lena Engelund Holm, læge på afdeling Q1 i Risskov på aften- og nattevagt for at finde ud af det.

Der er tre læger på vagt om aftenen, en forvagt og en overlægevagt i Psykiatrisk Modtagelse og en terrænvagt. Om natten tager overlægen hjem. Tilbage er forvagten og terrænvagten. Lenas funktion er terrænvagt og dækker dermed 16 sengeafsnit - herunder også de retspsykiatriske afdelinger.

15.30-15.45: Lenas første opgave er vagtskifte. Hun bliver opdateret om patienter og sengepladser på de forskellige afdelinger, planlagte bæltetilsyn, tvangsernæringer, tvangsmedicin og overtager vagttelefonen. Lægerne aftaler, hvem de medicinstuderende er med på vagt.

15.45-15.55: Lena vurderer en patient på P1, der klager over sit kateter, da der bliver kaldt alarm fra et andet P-afsnit. Derfor bliver kateterproblemet udskudt.

15.55-17.00: Alarmen handler om en voldsomt udadreagerende patient, der har nikket en medpatient en skalle og er verbalt ubehagelig og truende overfor både personalet på afdelingen og Lena. Patienten fremstår påvirket af alkohol eller stoffer, og det vurderes, at det er nødvendigt at tilkalde politiet for at få assistance til at bæltefiksere patienten. Imens dette står på, bliver Lena kaldt til to andre alarmer med udadreagerende patienter. Disse alarmer bliver dog klaret af bagvagten og overlægen.

17.00-17.25: Tilbage til patienten fra tidligere, der klager over sit kateter. Patienten undersøges og Lena kontakter urologisk afdeling for at få et godt råd. Det løses med smertestillende tabletter og gel.

17.25-18.45: Dokumentation ved computer. Her udarbejder Lena blandt andet tvangspapirer i forhold til den tidligere udadreagerende patient, hvor politiet måtte tilkaldes. Desuden snakker personalet om episoden med den udadreagerende patient, og opdaterer hinanden på, hvad hinanden har lavet og hvad situationen på hospitalet er pt. Lena modtager et opkald omkring en bæltefikseret patient, der ønsker at modtage besøg på afdelingen.

18.45-19.15: Da der er forholdsvist stille på hospitalet, er der tid til at holde pause og spise aftensmad. Lena holder pausen sammen med forvagten i modtagelsen og de medicinstuderende, der er med på vagt.

19.15-19.25: Lena tilser den bæltefikserede patient, som politiet måtte hjælpe med at få styr på.

19.25: Alarm fra en Q-afdeling, der bliver afblæst inden Lena når derhen.

19.30-19.35: Tvangsmedicinering af patient på et P-afsnit.

19.35-19.40: Lena udskriver en engangsordination til en latent aggressiv patient.

19.40-20.20: Samtale med patient, der vil hjem fra afsnit LSQ - et afsnit med mere lavintensive sengepladser. Patienten bliver udskrevet og vælger at tage hjem, selvom Lena råder patienten til, at hun bliver og snakker med sine faste kontaktpersoner næste dag. Efterfølgende dokumenterer Lena samtalen i EPJ.

20.20-21.20: Samtale med endnu en patient, der ønsker udskrivelse. Lena bliver enig med patienten om, at hun kan tage hjem på orlov og komme tilbage. Efterfølgende dokumenterer Lena også denne samtale i EPJ.

21.20-21.55: Bæltetilsyn på et af de fem Q-afsnit og dokumentering heraf. Normalt har terrænvagten en del flere bæltetilsyn, men da denne aften var travlt på terrænet fik Lena hjælp af både bagvagten og forvagten i modtagelsen til at se til de bæltefikserede.

21.55-22.35: Neurologisk undersøgelse af og samtale med en patient på et Q-afsnit, som personalet synes virker fuld. Efterfølgende dokumentation af opgaven.

22.35-22.45: Alarm i dagligstuen på samme Q-afsnit med den patient, Lena netop har tilset. Situationen ender med at patienten falder til ro uden brug af tvang.

22.45-00.00: Lena bliver tilkaldt, da en ung selvskadende patient på et Q-afsnit har skåret sig selv i armen. Patienten bliver af personale fulgt hen til modtagelsen og Lena syer hendes sår sammen i et dertil indrettet lokale. Det foregår stille og roligt mens Lena og patienten hyggesnakker.

00.00-1.10: Samtale i modtagelsen med en patient med en tilpasningsreaktion. Lena tilbyder patienten en overnatning, som han tager imod. Efterfølgende dokumenterer Lena samtalen i EPJ.

1.10-1.15: En afdelingen ringer og spørger Lena til råds omkring en patient. De får Lenas anbefaling og besked om at ringe igen, hvis situationen forværres.

1.15-1.40: Patienten fra det tidligere bæltetilsyn på et Q-afsnit har det dårligt. Han har tidligere været udadreagerende, men fremstår nu snøvlende og hælder mod højre når han sidder på sengen. Lena laver neurologisk undersøgelse af patienten.

1.40-2.00: Lena bliver ikke færdig med opgaven, da personalet på et P-afsnit har brug for hendes hjælp med det samme. Her er patienten, hvor politiet tidligere var tilkaldt, meget urolig og på vej ud af sit bælte. Derfor vil personalet gerne lægge en fodrem på ham. Når der anvendes tvang, skal der være en læge tilstede, så derfor tilkaldes Lena med det samme.

2.00-2.05: Personalet der var tilkaldt og involveret i situationen mødes i personalerummet, snakker hurtigt situationen igennem og beslutter, hvad der skal ske herfra.

2.05-2.20: Lena ordinerer medicin til en paranoid patient på samme P-afsnit.

2.20-2.45: Tilbage på Q-afsnittet. Til patienten, som Lena blev kaldt væk fra på grund af den opkørte situation på P-afsnittet. Patienten har det fortsat meget dårligt, og Lena beslutter efter at have konfereret med neurologisk forvagt, at patienten overflyttestil neurologisk afdeling. En kollega fra afdelingen følger patienten til videre undersøgelse. En ambulance henter patienten og transporterer ham derhen.

2.45-3.00: Tilbage til modtagelsen og dokumentation af tidligere tilsete patienter.

3.00-3.10: Samtale med personale omkring mulig suicidal patient på R4 og samtale med forvagt i modtagelsen omkring psykiatriloven i forbindelse med tvangstilbageholdelse og flytning af en meget psykotisk patient.

3.10-4.00: Videre dokumentation i EPJ af tidligere tilsete patenter.

4.00-7.00: Nu er der stille på hospitalet, og det giver Lena mulighed for at sove lidt. I løbet af de tre timer er der flere opringninger fra forskellige afdelinger. Alle henvendelserne kan alle klares over telefonen.

7.00-7.40: Dokumentation af tidligere tilsete patienter i EPJ.

7.40-7.50: Lena bliver kaldt til R4 af en alarm, da der muligvis skal bruges tvang. Situationen løses dog uden.

7.50-8.00: Dokumentation af tidligere tilsete patienter i EPJ.

8.00-8.10: Konference i modtagelsen med tavlemøde i forhold til de patienter, der er indlagt i modtagelsens sengeafsnit.

8.10-8.30: Konference med lægerne i forbindelse med vagtskifte. Nattens forløb og tilsete patienter gennemgås kort.

8.30-9.00: Morgenkonference på Q. Her gennemgås antallet af sengepladser, dagens bemanding og dagens faste indslag - denne morgen: ”nedbringelse af tvang”.

9.00-9.15: Som uddannelseslæge har man i dette tidsrum mulighed for at få supervision af en overlæge med henblik på dygtiggørelse og refleksion i forhold til en af de syv lægeroller.