15. juni 2016

I anledning af Mens Health Week 2016 (13-19. juni) bringer vi her en aktuel artikel om mænd og mental sundhed.

To ugentlige fodboldtræninger.

Det er, hvad en gruppe 40-55 årige mænd har kastet sig ud i over 10 uger i DR's Sundhedsmagasinet.

Men kan det virkelig være nok til at forbedre mændenes mentale og fysiske sundhed?

"Ja", er det korte svar.

Udover de åbenlyse fysiske fordele som bl.a. fremgang i kondital samt fald i kolesterol og blodtryk, skal man heller ikke undervurdere de mentale fordele ved fodbold.

Gennem en trivselstest udfyldt før og efter forsøget, har Peter Geisling og co. konkluderet, at både humør og energi er steget betragteligt.

Professor på Center for Holdspil og Sundhed ved Københavns Universitet, Peter Krustrup, som har været koblet på projektet, siger til DR's hjemmeside

"Spillerne udtrykker en stor taknemmelighed og glæde ved at have fundet tilbage til fodbolden og kammeratskabet omkring fysisk aktivitet. Det stimulerer deres indre motivation og giver dem en lyst til at fortsætte med at træne sammen."

Tidligere undersøgelse viser samme tendens

Det er ikke første gang, at Peter Krustrup har været involveret i et projekt af denne slags.

Allerede i 2010 gennemførte Krustrup og hans kollega Jens Bangsbo et tre-årig fodboldprojekt involverende både mænd, kvinder og børn.

Projektet viste bl.a., at bekymringer hos de fodboldspillende mandlige testpersoner blev overskygget af motivation og glæde til et niveau, hvor testpersonerne glemte tiden og deres træthed i forbindelse med fodbolden.

Også den kollektive ånd blev forstærket, hvor en testgruppe bestående af individuelle løbere tænkte i "jeg-historier", skabte fodboldtestgrupperne i stedet "vi-historier".

Om Mens Health Week (eller Mændenes Sundhedsuge)

Kilder

Relaterede artikler på Skarpehjerner.dk

Bemærk: Indholdet af denne artikel er baseret på forskningsresultater fra eksterne kilder. 

Psykiatri og Social kan derfor ikke afvise, at der sker ændringer i forskningen på området. Vi opfordrer til kritisk tænkning i forbindelse med forskning som med alt andet i livet.