12. oktober, 2017

For første gang har forskere identificeret en del af hjernen, der er involveret, når personer med skizofreni "hører stemmer". De kan dermed foretage en målrettet behandling af den for at afhjælpe symptomet.

At "høre stemmer" er et udbredt symptom for personer, der lider af skizofreni. Symptomet betegnes også Auditiv Verbal Hallucination (AVH) og opleves af omkring 70 % af skizofreniramte personer. 

Antonio Drago, der er afdelingslæge og forsker ved Psykiatrisk Forskningsenhed Vest, kommenterer:

"Skizofreni er en ødelæggende kronisk lidelse, der rammer op til 0,7 % af den generelle befolkning og debuterer i begyndelsen af voksenalderen. Konsekvenserne for enkeltpersonerne og deres familier er ødelæggende. De nuværende behandlinger er ikke altid effektive, og bivirkninger kan være et problem. Derfor er nye behandlinger nødvendige."

For første gang har forskere identificeret et område af hjernen, der er forbundet med at høre stemmer, samt haft succes med at anvende magnetisme til at behandle symptomet. Behandlingsformen Transkraniel Magnet Stimulation (TMS) sender magnetiske pulser gennem hjernen for at påvirke hjerneaktiviteten. Det er tidligere forsøgt anvendt til behandling af AVH, men har ikke før haft klare positive effekter.

De nye resultater kommer fra et fransk forskningshold ved Caen Universitet. Holdet arbejdede med 26 patienter, der modtog den målrettede TMS-behandling, og 33 der modtog en placebo-behandling. Deltagerne vurderede efterfølgende deres symptomer på en skala. Efter to uger oplevede 34,6 % af den behandlede gruppe en markant reduktion, i modsætning til kun 9,1 % blandt kontrolgruppen.


Denne behandlingsform kan især være relevant for patienter, der ikke kan behandles med medicin. Der er dog stadig lang vej endnu for at afgøre, om behandlingsformen er hensigtsmæssig på lang sigt. Antonio Drago mener dog at resultaterne er "… opmuntrende og giver håb for patienter med skizofreni og deres familier".

 

Kilder: ScienceDaily, Medical News Today