10. april 2018

Psykiatrien i Region Midtjylland lancerer en indsats for at uddanne lægerne til bedre behandling af personer, der er ramt af selvskadende adfærd.

Baggrund

Psykiatrien har det seneste årti mødt et stigende antal patienter med selvskade og selvmordstruende adfærd. Disse patienter har vist sig vanskelige at møde med en terapeutisk holdning og metode, der kan bringe dem ud af et ofte langvarigt og kronificerende sygdomsforløb præget af talrige indlæggelser, tvang og institutionalisering og ind i en god udvikling til en mere selvhjulpen, uafhængig og i nogle tilfælde helt normal tilværelse.

Formålet med uddannelsen er at give læger og psykologer i Region Midtjylland viden og kompetencer til at kunne behandle patienter med svær personlighedsforstyrrelse af borderlinetypen.

Den skal også hjælpe dem til i vid udstrækning at lede og supervisere behandling og behandlingsteam for svært selvskadende og suicidale patienter i psykiatrien. Det er således også hensigten, at deltagerne i uddannelsen udvikler kompetencer til at organisere behandlingen af disse patienter.   

Undervisernes referenceramme er psykodynamisk og integrativ med vægtning af såvel klinisk erfaringsbaseret teori som empirisk viden fra moderne tilknytningsteori og udviklingspsykopatologi. Der lægges i uddannelsen vægt på en fleksibel, relationsorienteret terapeutisk praksis, hvor også aspekter af andre terapeutiske retninger inddrages.

Varighed og struktur

BS-uddannelsen strækker sig over 18 måneder fordelt på 12 moduler og tilbyder undervisning, diskussion af teoretiske tekster, praktiske øvelser samt supervision. 

Hvert modul finder sted én weekend om måneden i Aarhus Universitetshospital, Risskov: fredag kl. 14-19 og lørdag kl. 9-14.30.

Modulerne 9, 10, 11 og 12 afholdes i 2019 i månederne februar, marts, april og maj. Datoer er endnu ikke på plads. 

Uddannelsesledelsen

Kristian Valbak, PhD., Overlæge i Psykoterapi ved afdeling Q, Gruppeanalytiker og grundlægger af KISS, AUH, Risskov.   

Anne Helene Døssing, Psykolog, specialist i psykoterapi, Gruppeanalytiker og ansat ved Klinik for personlighedsforstyrrelser, AUH, Risskov.