28. februar 2018

Som en hjælp til nyansatte læger har vi i Region Midtjylland udviklet et E-læringskursus i Sikker Medicinering.

For at skabe opmærksomhed på de udfordringer læger og sygeplejersker står med i forbindelse med medicinering i psykiatrien er e-læringskurset Sikker Medicinering blevet udviklet og er nu klar til at blive taget i brug.

E-læringskurset Sikker Medicinering har nyansatte læger (ikke speciallæger) og sygeplejersker som målgruppe.

Kurset skal understøtte medarbejdere i at tage den bedste kliniske beslutning.

Efter kurset vil medarbejderen:

  • Have viden om forskellige somatiske problemstillinger, som man skal være opmærksom på
  • Kende og kunne agere ud fra udvalgte symptomer, som man kan fejltolke
  • Kende til vurdering af effekt og alvorlige bivirkninger for udvalgte præparater
  • Kende væsentlige kombinationsbehandlinger og interaktioner
  • Kende retningslinjen og have viden om medicinhåndtering i Region Midtjylland

Kurset er bygget op, så man først får en viden om emnerne:

  • Somatisk comorbiditet
  • Lægemiddel bivirkninger
  • Vurdering af effekt og bivirkning
  • Kombinationsbehandling og interaktion
  • Medicinhåndtering i psykiatrien

Når de fem emner er gennemgået, skal man svare på en række spørgsmål indenfor to patientcases, Henrik og Anette. Man skal vælge hvilken fagrolle man har, enten læge eller sygeplejerske, og spørgsmålene er målrettet fagrollens ansvarsområder.

Læs om kurset her.