5. november 2018

NYHED – Sundhedsminister Ellen Trane Nørby godkender et forsøg, som skal få flere unge læger til at specialisere sig inden for neurologi og psykiatri i Region Nordjylland og Region Midtjylland. 

 

Der er fortsat problemer med at sikre speciallæger i alle dele af landet. Problemerne ses blandt andet inden for specialerne lungemedicin, neurologi, almen medicin og psykiatri.  

Derfor har sundhedsminister Ellen Trane Nørby nu godkendt endnu et forsøg med såkaldte sammenhængende videreuddannelsesforløb, der skal få flere unge læger til at vælge psykiatri og neurologi i Nordjylland og Midtjylland.  

”Vil du være speciallæge, risikerer du at skulle flytte fra den ene til den anden ende af landet flere gange under uddannelsen. Det kan være svært, hvis man både har børn, ægtefælle og realkreditlån. Derfor giver vi nu med en række uddannelsesstillinger i psykiatri og neurologi mulighed for, at læger i de pågældende forløb kan blive i samme videreuddannelsesregion under uddannelsen, så de ikke skal flytte på tværs af landet – det skal på sigt sikre flere læger til lægedækningstruede områder og specialer,” siger sundhedsminiser Ellen Trane Nørby. 

Det er Videreuddannelsesregion Nord, som har fået godkendt muligheden for at slå op til 11 særlige uddannelsesforløb i psykiatri og neurologi op. De nye forløb skal placeres i Aalborg og Aarhus med dele af uddannelsen i Holstebro, Herning, Viborg og Randers.  

 

Flere sammenhængende forløb godkendt

Lægedækningsudvalget anbefalede tilbage i 2017 at oprette sammenhængende uddannelsesforløb for at tiltrække unge læger til lægedækningstruede områder.   

Det er femte gang i år, at sundhedsministeren godkender sammenhængende uddannelsesforløb inden for forskellige lægelige specialer i Danmark.  

”Det er rigtig positivt, at både Videreuddannelsesregion Nord og Syd lytter til udvalgets anbefalinger. For alle patienter skal have adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet og trygt kunne stole på, at de kan få den nødvendige lægebehandling uanset hvor de bor,” siger Ellen Trane Nørby. 

 

FAKTA om sammenhængende  forløb: Sammenhængende uddannelsesforløb betyder, at den unge læge kan tage flere dele af sin speciallægeuddannelse i samme videreuddannelsesregion. I det konkrete tilfælde indebærer det både en introduktionsuddannelse og en hoveduddannelse.

I hovedreglen er de unge læger nemlig ikke sikret at få introduktionsuddannelse og hoveduddannelse i samme videreuddannelsesregion, men det sikres de ved ansættelse i de sammenhængende uddannelsesforløb.  

Pressemeddelelse fra Sundheds- og Ældreministeriet

 

Mere information

Stillingerne opslås den 15.11.2018
www.videreuddannelsen-nord.dk/ og www.sundhedsjob.dk 

Ansøgningsfrist den 29.11.2018 

Yderligere information hos:

Charlotte Stensig, tlf. 5135 5751