28. maj 2018

Hvad laver man egentlig, når man er i klinik i psykiatrien? For det er vel meget anderledes, end når man er i klinik andre steder - eller hvad?

Julius er medicinstuderende på 10. semester på Aarhus Universitet, og er lige nu i klinik på AUH, Risskov på Afdeling P – Afdeling for Psykoser. I sidste uge kunne du se et interview med Julius om, hvad han mener om at være i klinik i psykiatrien.

Denne gang er vi taget med Julius en helt almindelig dag i klinik, for at finde ud af, hvad man egentlig foretager sig i løbet af sådan en dag.

8.25-8.30: Julius møder ind, finder kaffe og en plads i konferencerummet.

8.30-8.40: Deltager i morgenkonference med de andre læger fra alle fire sengeafsnit i Afdeling P med gennemgang af patienter, der er kommet i løbet af natten og status på sengepladser i afsnittene.

8.40-9.15: Der er fælles rating af en patient, hvor en patient fra en af afdelingerne bliver interviewet, hvorefter lægerne via et skema øver sig på at rate patientens tilstand.

9.20-9.45: To tavlemøder på afsnit P1 med gennemgang af patienterne. Afsnit P1 er et stort afsnit, hvorfor det er delt op i to, nemlig A og B. Derfor deltager lægerne i tavlemøder med plejepersonale fra både A og B på skift.

9.45-9.55: Læger og psykologer fordeler samtaler med patienter mellem sig. De studerende snakker med dem og vælger, hvem de går med. Julius vælger at gå med lægen Andrea til en samtale med en patient, som de også snakkede med i går.

9.55-10.00: Opsamling på patientjournal med læge og plejepersonale inden samtalen med patienten.

10.00-10.40: Samtale med patient med skizofrenilignende symptomer. Julius får lov til at afholde hele samtalen selv, mens en læge og plejepersonale er til stede.

10.40-10.50: Julius snakker om patientsamtalen med lægen og plejepersonalet, der var med.

10.50-10.55: Skriver journalnotat på patienten.

10.55-11.05: Afbrydes i journaliseringen og tager med afdelingens overlæge til en samtale med en patient, der har skizofreni.

11.05-11.50: Skriver videre på journalen fra samtalen med dagens første patient.

11.50-12.00: Julius taler med lægen og plejepersonale omkring den patientjournal, han lige har skrevet. Lægen læser journalen igennem og tjekker for fejl om mangler. Samtidig får Julius svar på de ting, som han var i tvivl om undervejs.

12.00-12.30: Frokostpause.

12.30-15.30: Undervisning i børne- og ungdomspsykiatriske problemstillinger med besøg fra to patienter som case eksempler.