17. december 2016

Inden for de næste to år bliver brugerstyrede senge en mulighed i hele Region Midtjylland efter et succesfuldt landsdækkende forsøg.

I psykiatrien i Region Midtjylland har forsøget været i gang på AUH Risskov, og det har givet så positive tilbagemeldinger, at det nu bliver permanent.

Men hvad er en brugerstyret seng?

En brugerstyret seng er kort fortalt en seng, som står og venter på patienten, når patienten har brug for det.

Det er særligt sårbare patienter med mange eller lange indlæggelser, som kan få kontrakt på en seng i den afdeling, han er tilknyttet.

Kontrakten giver patienten ret til at indlægge sig selv, når der er brug for det inden for nogle bestemte regler.

Også positive tilkendegivelser hos patienter og pårørende

Hos patienter og pårørende har der også været god respons på de brugerstyrede senge.

Region Midtjylland udførte tidligere på året en stor undersøgelse for Sundhedsstyrelsen om de pårørendes syn på de brugerstyrede senge i psykiatrien.

Undersøgelsen viste, at de pårørende har et stort ønske om, at de brugerstyrede senge fortsætter efter den tre-årige forsøgsperiode, der udløber ved årsskiftet.

Søren Strand-Jensen, der selv har haft psykisk sygdom ind på livet, siger til DR Østjylland om ordningen:

"Jeg var holdt op med at tage en medicin, og jeg fik en kemisk krig inde i hovedet. Det var som at gå rundt med et atomkraftværk derinde.

Hvis jeg havde ringet til vagtlægen med det, havde det jo sagt babu med biler. Men hvis jeg bare kan ringe ned til afdelingen og få en seng, så er det jo meget mere respektfuldt og ligeværdigt."

Søren har siden august været medicinfri - bl.a. på baggrund af de brugerstyrede senges succes.