09.01.2020

Igen i 2020 har dit afsnit eller afdeling mulighed for at få sparring og ideer til at forbedre fx patientsikkerhed , patient- og pårørende-inddragelse eller håndtering af patienter med selvskade fra en patientambassadør med forbedringsfokus.

Hvem er de?

Ambassadørerne er udvalgt og rekrutterede via EN AF OS-indsatsen i PsykInfo Midt. De er valgt ud fra deres evne til at kunne indgå i en ligeværdig dialog og samarbejde med psykiatriens og somatikkens medarbejdere. Ambassadørerne har nyligt kendskab med psykiatrien og/eller somatikken eller er stadig i kontakt. Nogle har desuden erfaringer med tvang eller længerevarende forløb i psykiatrien.

På billederne ses det seneste hold af ambassadører, der blev introduceret til forbedringsarbejdet  i november 2019. I alt har psykiatrien 20 aktive EN AF OS-ambassadører med forbedringsfokus. Når ambassadørerne besøger en afdeling er det i selskab med en konsulent fra PS administrationen.

Det kan I bruge dem til

I 2019 blev ambassadørerne inviteret ind til følgende opgaver i psykiatrien og somatikken:

  • Gå 15 skridt i et afsnit med fokus på aktiviteter, indretning, kommunikation, tryghed i afsnittet
  • Deltage på fokuserede patientsikkerhedsrunder
  • Bidrage med egne levede erfaringer og give sparring til deltagerne på psykiatriens specialuddannelse
  • Deltage på fælles temadage vedr. selvskade og forebyggelse af tvang for somatisk og psykiatrisk personale
  • Oplæg/ dialog for somatisk personale på fælles morgenmøder
  • Deltage i udarbejdelse af/gennemlæse patientmateriale og retningslinjer
  • Deltage på lærings- og ledelsesseminarer
  • Deltage i psykiatriens undervisning af somatisk akutpersonale i form af oplæg/dialog om egne erfaringer fra somatikken

Sådan kommer I i gang

Kontakt konsulent i PsykInfo Midt Sara Munk Nielsen på samnie@rm.dk for at høre mere eller aftale et besøg.

Det seneste hold af EN AF OS-ambassadører, der kan sparre, gå i dialog og videndele med psykiatrien og somatikkens afsnit og afdelinger med afsæt i egne levede erfaringer som patient eller pårørende, blev uddannet i efteråret 2019. 

nyhedskarpehjerner.jpg