Aktuelt

Marts/april

Psykiatrisk Sommerskole (3).png

Skarpe Hjerner - Varme Hjerter er Region Midtjyllands rekrutteringsindsats.

Følg os på LinkedIn

LinkedIn - Logo.png

Følg os på Facebook

Facebook logo.png

Skarpe Hjerner Logo - hvid baggrund (1).png

 

Vedr. COVID-19 og elever og studerende i praktik/klinikophold

Elever og studerende, der skal i praktik/klinikophold i Region Midtjylland, betragtes på lige fod med medarbejdere i forhold til test, vaccinationer og værnemidler m.v.

Der opfordres til, at alle nye studerende/elever samt nye medarbejdere i Region Midtjylland lader sig teste for COVID-19, inden de skal starte i praktik/klinik eller arbejde. Det er frivilligt, om du vil følge opfordringen, og du vil ikke ved fremmøde blive bedt om at vise dokumentation for test.

Opfordringen skal ses i lyset af, at regeringen på pressemøde den 13. januar 2021 opfordrede til, at alle, der møder fysisk på arbejde, lader sig teste for COVID-19 mindst én gang om ugen for at sikre, at eventuelle smittetilfælde konstateres så hurtigt som muligt.

Du vil efter opstart som studerende/elev efterfølgende blive tilbudt at indgå i praktik-/klinikstedets vanlige testtilbud med COVID-19-PCR-test én gang om ugen på lige fod med øvrige medarbejdere.

LÆS MERE OM UDDANNELSERNE

Kontakt

Malthe Krogh Kirkeby, Udviklingskonsulent, tlf. 2939 9625, mail: malkir@rm.dk