Find foreninger, hvor du og dine pårørende kan få hjælp, støtte eller inspiration til at klare hverdagen med psykisk sygdom.

Nogle foreninger har fokus på en eller få psykiske lidelser, andre dækker mere bredt. Foreningerne er ofte navngivet efter den sygdom, som de beskæftiger sig med. Flere foreninger har også telefonrådgivning. Her står nummeret på listen her.

A

 • ADHD–foreningen
  Viden, rådgivning og kurser til både forældre og unge, som har ADHD inde på livet.
  www.adhd.dk
 • Alkolinjen
  Tlf.: 8020 0500
  Anonym rådgivning om alkoholproblemer. 
  www.alkolinjen.dk
 • Alzheimerforeningen
  Tlf.: 5850 5850
  Råd og hjælp til pårørende om alzheimers og viden om demens.
  www.alzheimer.dk
 • Angstforeningen
  Hjælp og rådgivning om angst. Her er der også information om arrangementer, foredrag og cafearrangementer.
  www.angstforeningen.dk
 • AngstTelefonen for børn, unge og forældre 
  Tlf.: 8230 6070
  Hjælp til børn, unge eller forældre, når du har brug for en at tale med om angst. 
  www.angstforeningen.dk
 • AngstTelefonen for voksne
  Tlf.: 7027 9294
  Hjælp til voksne, når du har brug for en at tale med om angst. 
  www.angstforeningen.dk
 • Anonyme Alkoholikere
  Tlf.: 7010 1224
  Hvis du har brug for hjælp til alkoholproblemer eller til at blive alkoholfri.
  www.dkaa.dk
 • Autisme Ungdom
  Ungdomsorganisation for unge autister, og unge med tætte relationer til autister, i alderen 13-35 år.
  www.autismeungdom.dk
 • Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne
  For mennesker med autisme, der har brug for at møde andre i samme situation, udveksle erfaringer og støtte hinanden.
  www.aspergerforeningen.dk

B

 • Bedre Psykiatri
  Tlf.: 5352 9900
  For pårørende til mennesker med psykisk sygdom.
  www.bedrepsykiatri.dk
 • Bedsteforeningen 
  Tlf.: 2980 1491
  For bedsteforældre og andre relationer til anbragte børn.
  www.bedsteforeningen.dk
 • Bipolar lidelse: Depressionsforeningen
  Hjælp til mennesker med depression, bipolar lidelse og pårørende.
  www.depressionsforeningen.dk
 • Boblberg
  Find nye fællesskaber, venskaber og interesser sammen med over en halv million andre.
  www.Boblberg.dk

 • Borderlinenetværket
  Rådgivning, viden, nyheder og netværk for mennesker med borderline deres pårørende.
  www.borderlinenetvaerket.dk
 • Børn i klemme
  Støtte til børn af forældre, der er ramt af psykisk sygdom.
  http://boern-i-klemme.dk/index.html
 • Børn med Angst
  Viden, råd og vejledning til forældre med børn, der lider af angst.
  www.boernmedangst.dk
 • Børn, Unge & Sorg
  Tlf.: 70 266 766
  Børn, Unge & Sorg er en gratis rådgivning for børn og unge under 28 år, hvis forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde.
 • Børns Vilkår, BørneTelefonen
  Tlf.: 116 111
  BørneTelefonen er børnenes linje til rådgivning, trøst eller en voksen, der har tid til at lytte.
 • Børns Vilkår, ForældreTelefonen
  Tlf.: 3555 5557
  ForældreTelefonen tilbyder gratis anonym børnefaglig rådgivning til både forældre, bonusforældre, bedsteforældre, naboer m.v.

 

C

 • CSM - Center for Seksuelt Misbrugte
  Tlf.: 2022 4580 eller 5119 9950
  For dig, der er berørt af seksuelle overgreb. Hvad enten det er dig, der selv har været udsat for overgreb eller er pårørende.
  www.csm-danmark.dk

D

 • Dansk Touretteforening
  Landsforening for bærere af Gilles de la Tourette's syndrom (TS) og deres pårørende.
  www.tourette.dk
 • Den Psykiatriske Rådgivningstelefon
  Tlf.: 7847 0470
  Til dig, der har behov for psykiatrisk hjælp. Telefonen er drevet af Region Midtjylland. Du kan ringe døgnet rundet.
 • Depressionsforeningen
  Hjælp til mennesker med depression, bipolar lidelse og pårørende.
  www.depressionsforeningen.dk
 • Depressionslinjen
  Tlf.: 3312 4774
  Til dig, der ønsker at tale med nogen, som forstår, hvad det vil sige at have depression, bipolar lidelse eller være pårørende.
  www.depressionsforeningen.dk
 • Det sociale netværk 
  Paraplyorganisation, som står bag Headspace og er tovholder på PsykiatriNetværket sammen med 15 andre patientforeninger.
  www.detsocialenetvaerk.dk

E

 • En som mig
  Til dig, der er ung mellem 12-17 år og er tæt på et menneske med psykisk sygdom eller udviklingsforstyrrelse. Det kan være far, mor, søster, bror, ven, kæreste m.v. 
  www.ensommig.net

F

 • Foreningen spiseforstyrrelser og selvskade 
  Rådgivning og støtte om spiseforstyrrelser eller selvskade
  www.spiseforstyrrelse.dk
 • Foreningen Svær Autisme
  Foreningen henvender sig til pårørende til mennesker med en svær grad af autisme.
  www.sværautisme.dk 
 • Forskningsklinikken for ludomani
  Tlf.: 7846 1698
  Gratis, langsdækkende behandling af ludomani og pårørenderådgivning.
  www.ludomani.au.dk

G

 • Gallo Huset
  Tlf.: 8618 8160

  Gallo Huset driver en informationscafé i Aarhus og afholder foredrag og debatter om psykisk sygdom. Alle er velkomne. 
  www.gallohuset.dk 

H

 • Headspace
  Nogen at tale med for alle børn og unge mellem 12 og 25 år. Du kan kommme hos headspace, eller du kan chatte via hjemmesiden.
  www.headspace.dk

I

 • Internetpsykiatrien
  Internetpsykiatrien tilbyder landsdækkende gratis behandling af let til moderat depression samt nogle former for angst hos voksne.
  www.internetpsykiatrien.dk

J

K

 • Kvisten
  Telefonrådgivning for kvinder: 6133 1030
  Telfonrådgivning for mænd: 6133 4400
  Terapi til voksne over 18 år med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen.
  www.kvistene.dk

L

 • Landsforeningen Autisme
  Rådgivning, kurser og viden om autisme.
  www.autismeforening.dk
 • Landsforeningen for PTSD-ramte og pårørende
  Viden, støtte og aktiviteter for PTSD-ramte og pårørende.
  www.landsforeningenforptsd.dk
 • Landsforeningen Huntingtons Chorea
  Vejledning og støtte til patienter med huntingtons Chorea og deres pårørende.
  www.huntingtons.dk
 • Landsforeningen SIND
  Frivillig forening, der arbejder for at skabe forståelse og tolerance for mennesker med sindslidelse og deres pårørende.
  www.sind.dk
 • Landsforeningen Spor
  For voksne med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen.
  www.landsforeningen-spor.dk
 • LAP - Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere
  For nuværende og tidligere psykiatribrugere, der støtter hinanden og tager fælles initiativer m.v.
  www.lap.dk
 • Livslinien
  Tlf.: 7020 1201
  Anonym telefon- og netrådgivning til selvmordstruede mennesker.
  www.livslinien.dk

M

N

 • Nefos
  Tlf.: 6312 1226 eller 5190 9584
  Netværk for selvmordsramte og støtte og rådgivning til alle, der er eller har været tæt på en person, som har forsøgt selvmord.
  www.nefos.dk
 • Netværk for autistiske kvinder / NAUK
  NAUK skaber og driver netværksgrupper og mødesteder for kvinder på autismespektret.
  www.nauk.nu

O

 • OCD-foreningen
  Tlf.: 7020 3091
  Lokalgrupper og møder for OCD-ramte og deres pårørende.
  www.ocd-foreningen.dk

P

 • Psykiatrifonden
  Viden, hjælp og rådgivning om psykisk sygdom.
  www.psykiatrifonden.dk
 • Psykiatrifondens Rådgivning
  Tlf.: 3925 2525
  Personlig rådgivning og samtale til mennesker med psykiske sygdomme og problemer, personer i krise, pårørende, fagfolk og andre interesserede. Tilbyder både rådgivning over telefon, chat, mail mv.
  www.psykiatrifonden.dk/hjaelp-raadgivning
 • PsykTro-linien
  Tlf.: 2480 3022
  PsykTro står til rådighed for mennesker med behov for én at tale med om tro og psykisk sygdom.
  www.psyktro.dk

Q

R

 • Rusmiddelbehandling - se "Misbrug" under "M"

S

 • Sindslidendes Vilkår
  Tlf.: 5311 2341
  Forening med to væresteder for psykisk sårbare i Aarhus. For voksne over 18 år.
  www.sindslidende.dk
 • Sinds Pårørenderådgivning
  Tlf.: 70 23 27 50
  Fortrolig samtale, rådgivning og støtte til pårørende til en nærtstående med psykisk sygdom.
  www.sindraadgivning.dk
 • Sjælesorg
  Folkekirkens tilbud med en fortrolig chat med en præst/sjælesørger.
  www.sjaelesorg.nu
 • Skizofreniforeningen
  Information, rådgivning og arrangementer om skizofreni.
  www.skizofreniforeningen.dk
 • Snak om det 
  Inspiration til snak med børn om sindet og psykiske lidelser.
  www.snakomdet.dk
 • SnakSammen - online samtalevenner fra Røde Kors
  Et tilbud om en hverdagssnak med en frivillig fra Røde Kors, der er interesseret i at tale med netop dig. Det er ikke terapi eller rådgivning, og I behøver slet ikke at tale om din sygdom.
  www.snaksammen.dk
 • Som andre
  Til børn og unge, som vokser op i familier, hvor mor, far eller søskende har en psykisk lidelse. Få viden om, hvad det kan betyde at vokse op i familier, som er ramt af psykisk lidelse.
  www.somandre.dk
 • Startlinjen
  Tlf.: 3536 2600
  Anonym telefonrådgivning for sindslidende og pårørende. Det er drevet af frivillige.
  www.startlinjen.dk
 • Stressforeningen 
  Rådgivning og viden om stress.
  www.stressforeningen.dk

T

U

V

W

X

Y

Z

Æ

Ø

Å

 

Har vi glemt nogen? Send dit forslag til os her:

Tip os om en forening