27.03.2018Nuværende patienter i psykiatrien bliver stort set ikke berørt, hvis der udbryder konflikt. Patienterne skal derfor fortsat møde til deres aftaler. Til gengæld må nye henviste patienter indstille sig på først at blive visiteret efter en konflikt, med mindre liv eller førlighed er truet.

Psykiatrien er ikke omfattet af Danske Regioners lockoutvarsel, mens der er varslet strejke for sygeplejerskerne i Psykiatriens Centrale Visitation og for det pædagogiske personale i Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, Retspsykiatrisk Afdeling i Risskov og Regionspsykiatrien Horsens. 

I forhold til Psykiatriens Centrale Visitation vil en strejke betyde, at indsendte henvisninger først bliver behandlet efter konflikten – undtagen hvis patienten er truet på liv eller førlighed. Henviste patienter får ikke nærmere besked, hvis visitationen sættes i bero.

For de øvrige afdelinger i psykiatrien kan en strejke betyde, at behandlingen ændres på de berørte afdelinger, men ikke at behandlingen stopper. Det betyder også, at ambulante patienter fortsat skal møde til deres aftaler i psykiatrien. Den enkelte patient vil få direkte besked, hvis der bliver ændret i aftalerne.

Varslerne er aktuelt givet således, at eventuelle strejker starter 4. april. På baggrund af forhandlinger i Forligsinstitutionen kan en eventuel konflikt udsættes i to gange 14 dage.