Almindelig indlæggelse


For at blive indlagt på en psykiatrisk afdeling kræver det, at du bliver henvist fra en af følgende:

  • din praktiserende læge
  • en speciallæge i psykiatri (psykiater)
  • distrikts-/lokalpsykiatrien 

Sådan foregår behandlingen på en afdeling

Tvangsindlægglse

I nogle tilfælde kan du blive indlagt mod din egen vilje.

  • Du kan blive tvangsindlagt, når du er psykotisk, f.eks. have vrangforestillinger eller er i en tilstand der kan sidestilles hermed, og en læge vurderer, at du er til fare for dig selv eller andre. Så bliver man indlagt på såkaldt røde papirer.
  • Du kan blive tvangsindlagt, når du er psykotisk, eller i en tilstand der kan sidestilles hermed, og en læge vurderer, at der er forringet mulighed for bedring medmindre, der iværksættes behandling. Så bliver man bliver indlagt på såkaldt gule papirer.
  • Læs mere om tvangsindlæggelse her

Se også vores infografik om angst:

Infografik om tvang

Kontakt

For spørgsmål vedrørende hjemmesiden kan du skrive til os via borger.dk.

Skriv en sikker mail til PsykInfo

        Ring til den Psykiatriske Rådgivningstelefon på 78 47 04 70