Almindelig indlæggelse


For at blive indlagt på en psykiatrisk afdeling kræver det, at du bliver henvist fra en af følgende:

  • din praktiserende læge
  • en speciallæge i psykiatri (psykiater)
  • distrikts-/lokalpsykiatrien 

Sådan foregår behandlingen på en afdeling

Tvangsindlægglse

I nogle tilfælde kan du blive indlagt mod din egen vilje.

  • Du kan blive tvangsindlagt, når du er psykotisk, f.eks. have vrangforestillinger eller er i en tilstand der kan sidestilles hermed, og en læge vurderer, at du er til fare for dig selv eller andre. Så bliver man indlagt på såkaldt røde papirer.
  • Du kan blive tvangsindlagt, når du er psykotisk, eller i en tilstand der kan sidestilles hermed, og en læge vurderer, at der er forringet mulighed for bedring medmindre, der iværksættes behandling. Så bliver man bliver indlagt på såkaldt gule papirer.
  • Læs mere om tvangsindlæggelse her

Se også vores infografik om angst:

Infografik om tvang