Før et barn eller en ung kan komme i behandling hos os i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, skal vi have modtaget en henvisning. En henvisning kommer enten fra

  • Din praktiserende læge 
  • Psykologerne fra PPR (Psykologisk Pædagogisk Rådgivning)
  • Eller en speciallæge i psykiatri (psykiater) 

Forløbet, der ender med en henvisning, kan være begyndt mange år tidligere.
Det kan være en pædagog i børnehaven, en lærer eller måske en pårørende, der har lagt mærke til mulige tegn på et psykiatrisk problem.

I nogle tilfælde kan du blive indlagt mod din egen vilje.Det kan ske når:

  • Du er psykotisk, f.eks. have vrangforestillinger eller i en tilstand der kan sidestilles hermed, og en læge vurderer, at du er til fare for dig selv eller andre. Man bliver indlagt på såkaldt røde papirer
  • Du er psykotisk, eller i en tilstand der kan sidestilles hermed, og en læge vurderer, at der er forringet mulighed for bedring med mindre der iværksættes behandling. Man bliver indlagt på såkaldt gule papirer

Kontakt

For spørgsmål vedrørende hjemmesiden kan du skrive til os via borger.dk.

Skriv en sikker mail til PsykInfo

        Ring til den Psykiatriske Rådgivningstelefon på 78 47 04 70