Før et barn eller en ung kan komme i behandling hos os i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, skal vi have modtaget en henvisning. En henvisning kommer enten fra

  • Din praktiserende læge 
  • Psykologerne fra PPR (Psykologisk Pædagogisk Rådgivning)
  • Eller en speciallæge i psykiatri (psykiater) 

Forløbet, der ender med en henvisning, kan være begyndt mange år tidligere.
Det kan være en pædagog i børnehaven, en lærer eller måske en pårørende, der har lagt mærke til mulige tegn på et psykiatrisk problem.

I nogle tilfælde kan du blive indlagt mod din egen vilje.Det kan ske når:

  • Du er psykotisk, f.eks. have vrangforestillinger eller i en tilstand der kan sidestilles hermed, og en læge vurderer, at du er til fare for dig selv eller andre. Man bliver indlagt på såkaldt røde papirer
  • Du er psykotisk, eller i en tilstand der kan sidestilles hermed, og en læge vurderer, at der er forringet mulighed for bedring med mindre der iværksættes behandling. Man bliver indlagt på såkaldt gule papirer