Personalet har tavshedspligt. Det betyder, at medarbejdere som udgangspunkt ikke må videregive oplysninger om dit helbred og øvrige personlige forhold, uden du har givet samtykke til det. 

Tavshedspligten gælder også over for pårørende. Det vil sige, at dine pårørende kun kan få oplysninger om din sygdom og behandling, hvis du har givet dit samtykke til det.