Med denne side ønsker Regionspsykiatrien i Region Midtjylland at give dig og dine forældre information om dine og dine forældres rettigheder i forbindelse med behandlingen.

Vi håber, at siden vil give jer svar på de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med behandlingen.

Her kan I også finde information om, hvor I kan få yderligere oplysninger.

Vi har valgt ikke at henvise til konkrete love og regler, da de ofte bliver ændret. I stedet henviser vi til hjemmesider med et opdateret regelsæt.

På denne side fremgår også, hvordan du/I kan klage, hvis der er noget omkring behandlingen, som du/I er utilfredse med. Ikan finde information om de forskellige psykiske sygdomme på psykiatriens hjemmeside.

Information til dig, der er mellem 15 og 18 år og i behandling i psykiatrien (og til dine forældre)

Kontaktperson

Samarbejde med dine forældre

Ret til information om din sygdom og behandling

Bisidder

Behandlingsplan

Selvbestemmelse og informeret samtykke

Patientrådgiver

Tavshedspligt

Videregivelse og indhentning af oplysninger

Aktindsigt

Orienteringsret

Elektronisk journal (Min Sundhedsjournal)

Tolk

Mulighed for at klage

Patientkontoret

Hvis noget går galt

Patienterstatningen

Frit sygehusvalg

Ret til hurtig udredning

Udvidet ret til behandling

Kørsel til og fra hospital

Information til dig, der er forælder til et barn (0-14 år), som er i behandling i psykiatrien

Kontaktperson

Samarbejde med dig

Ret til information om dit barns sygdom og behandling

Behandlingsplan

Selvbestemmelse og informeret samtykke

Tavshedspligt

Aktindsigt

Orienteringsret

Tolk

Mulighed for at klage

Patientkontoret

Hvis noget går galt

Patienterstatningen

Frit sygehusvalg

Ret til hurtig udredning

Udvidet ret til behandling

Kørsel til og fra hospital

Yderligere information

www.naevneneshus.dk
Her kan du finde information om Det Psykiatriske Patientklagenævn.

www.patienterstatningen.dk
Patienterstatningens hjemmeside med oplysninger om den offentlige erstatningsordning for patienter.

www.psykiatrien.rm.dk
Regionspsykiatriens hjemmeside. Følg link til patient / rettigheder.

www.retsinformation.dk
På hjemmesiden kan du søge i alle love og alle regler (bekendtgørelser, cirkulæ- rer m. v.), der udstedes af ministerierne og de centrale statslige myndigheder samt i Folketingets dokumenter.

www.rm.dk
Region Midtjyllands hjemmeside. Her kan du blandt andet finde oplysninger om Patientkontoret.

www.sst.dk
Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor du bl.a. finder oplysninger om tavshedspligt m.v.

www.stps.dk
Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

www.stpk.dk
Styrelsen for Patientklagers hjemmeside med oplysninger om bl.a. patientklager, erstatning og utilsigtede hændelser.

www.sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses hjemmeside bl.a. med oplysninger om patientrettigheder m.v.

www.sundhed.dk
sundhed.dk er det offentlige sundhedsvæsen på nettet.

Du kan også finde andre relevante informationer via de forskellige bruger- og pårørendeforeninger

v. 1.11

Kontakt

For spørgsmål vedrørende hjemmesiden kan du skrive til os via borger.dk.

Skriv en sikker mail til PsykInfo

Kontakt

Skriv til Ledelsessekretariatet

For spørgsmål vedrørende hjemmesiden kan du skrive til os via borger.dk.

Mail: psykiatrisocial@rm.dk