Et godt behandlingsforløb bygger på gensidig tillid.
Som patient har du ret til at få information om din helbredstilstand og om behandlingsmulighederne, hvis du er fyldt 15 år. 

Hvis du er under 15 år er det den/dem, der har forældremyndigheden, som skal informeres. Barnet kan inddrages i det omfang, det er i stand til at forstå behandlingssituationen.

Som patient har du ret til information om:

  • diagnose - læs om de psykiske sygdomme
  • behandlingsmuligheder - hvilke findes der
  • risici og bivirkninger - hvilke der kan være ved en undersøgelse eller behandling
  • informationen skal være mere omfattende når behandlingen involverer nærliggende risiko for alvorlige bivirkninger og komplikationer, hvorimod mindre rutineprægede og ufarlige indgreb ikke kræver så intensiv information
  • konsekvenser - hvis du ikke ønsker behandling
  • behandlingsforløbet og resultat af behandlingen

For patienter, der bliver indlagt på psykiatrisk afdeling, skal afdelingen, inden for en uge lave en behandlingsplan. Du kan få en kopi af planen, hvis du ønsker det.

Som patient har du også ret til at frabede dig information om din helbredstilstand og behandlingsmulighederne. Også når og hvis der er risiko for komplikationer og bivirkninger.

Læs om behandlingen i psykiatrien i Region Midtjylland

Her kan du læse mere:

  • www.retsinformation.dk
  • søg på: sundhedslovens (lbk. nr. 913 af 13.7.2010) § 16
  • søg på: bekendtgørelse nr. 665 af 14. november 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger m.v.
  • søg på: psykiatriloven (lbk. nr. 1729 af 2.12.2010) § 3