Hvis du under din indlæggelse udsættes for tvang, skal du have tildelt en patientrådgiver. 

Et tvangsindgreb kan være tvangsindlæggelse, frihedsberøvelse eller behandling under tvang.

Patientrådgiveren skal besøge dig hurtigst muligt og senest 24 timer efter at tvangen er iværksat og derefter mindst én gang om ugen. 

Patientrådgiveren skal vejlede og rådgive dig om alt i forbindelse med indlæggelse, ophold og behandling på den psykiatriske afdeling samt med eventuelle klager.