Hvis du under din indlæggelse udsættes for tvang, skal du have tildelt en patientrådgiver. 

Et tvangsindgreb kan være tvangsindlæggelse, frihedsberøvelse eller behandling under tvang. Læs mere om tvang i psykiatrien.

Patientrådgiveren skal besøge dig hurtigst muligt og senest 24 timer efter at tvangen er iværksat og derefter mindst én gang om ugen. 

Patientrådgiveren skal vejlede og rådgive dig om alt i forbindelse med indlæggelse, ophold og behandling på den psykiatriske afdeling samt med eventuelle klager. Læs om klagemuligheder